Οι πίνακες των υποψηφίων για το πρόγραμμα κατάρτισης 16.660 ανέργων

Αναρτήθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα της μοριοδότησης για τους υποψήφιους ωφελούμενους, του προγράμματος κατάρτισης 16.660 ανέργων, ηλικίας από 29 έως 64 ετών, με επιταγή κατάρτισης σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση.

 

Στην ίδια ιστοσελίδα (www.voucher.gov.gr) αναρτήθηκε και η δήλωση της διοικητικής εμπειρίας. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η δήλωση (ύπαρξης ή μη) της διοικητικής εμπειρίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική κατάταξη των ωφελούμενων.

Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον ίδιο διαδικτυακό τόπο, έως και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015.