Οι προθεσμίες για την κατάθεση προσφυγών κατά του ΕΝΦΙΑ

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 θα έχουν οι φορολογούμενοι που έλαβαν εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) με ημερομηνία έκδοσης την 17η Σεπτεμβρίου προκειμένου να καταθέσουν ενδικοφανείς προσφυγές στις εφορίες. Ωστόσο, η διαδικασία των προσφυγών κατά του ΕΝΦΙΑ θα επεκταθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου 2015.

Το πρώτο κύμα προσφυγών κατά του ΕΝΦΙΑ ολοκληρώθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου και αφορούσε σε φορολογούμενους που αμφισβητούσαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ τα οποία εκδόθηκαν την 31η Ιουλίου 2014. 

Το δεύτερο κύμα προσφυγών αφορά στο αποτέλεσμα της νέας εκκαθάρισης μετά και τις τελευταίες αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ. Στην περίπτωση αυτή οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή μέχρι και την 17η Οκτωβρίου 2014.

Αλλά οι ενδικοφανείς προσφυγές δεν σταματούν εδώ. Θα υποβληθούν σε ακόμη δύο κύματα. Μεταξύ 20-25 Οκτωβρίου θα αναρτηθούν τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα για τους φορολογούμενους που δικαιούνται έκπτωση 50% ή 100%, καθώς και για όσους έχουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενδικοφανείς προσφυγές στις εφορίες έως τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Στα τέλη Οκτωβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις τροποποιητικές δηλώσεις στο Ε9. Τα στοιχεία αυτά θα επεξεργασθεί η ΓΓΔΕ και θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση για όσους ιδιοκτήτες είχαν δηλώσει λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Τα νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ για αυτούς θα εκδοθούν στα τέλη Δεκεμβρίου. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενδικοφανείς προσφυγές στις εφορίες έως τις 30 Ιανουαρίου 2015.