Ολοκληρώθηκε πιλοτικό έργο καθαρισμού στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού

katharismos-ethniko-parko-delta-axiou

Νέα όψη απέκτησε η κοίτη του Γαλλικού ποταμού, αλλά και άλλες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, καθώς ολοκληρώθηκε στο τέλος Οκτωβρίου το έργο του καθαρισμού περιοχών υψηλής προστασίας από μπάζα και απορρίμματα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου «Καθαρισμός Α’ Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα», και με τελικό στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των φυσικών οικοσυστημάτων, απομακρύνθηκαν από την προστατευόμενη περιοχή σχεδόν 4.000 κ.μ. μη επικίνδυνα, αλλά και αμιαντούχα επικίνδυνα στερεά απόβλητα.

Όπως εξηγεί ο γεωπόνος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Βασίλης Γιαμούζης πρόκειται για ένα πιλοτικό έργο, «καθώς είναι η πρώτη φορά που γίνεται αποκομιδή μπαζοαπορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί παράνομα, ως μέτρο διαχείρισης για τη βελτίωση περιοχών απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης του Εθνικού Πάρκου. Επίσης, ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού είναι ο πρώτος φορέας διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής που υλοποιεί αντίστοιχο έργο, αξιοποιώντας κονδύλια του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας». Για την υλοποίηση του έργου, ύψους 120.000 ευρώ, έπρεπε να ξεπεραστούν μία σειρά από τεχνικά και γραφειοκρατικά προβλήματα, το οποίο και κατέστη δυνατό με τη βοήθεια του Δήμου Δέλτα και των τεχνικών του υπηρεσιών.

Επιβάρυνση από την πόλη

Εξαιτίας του γεγονότος ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και τη βιομηχανική της ζώνη, η προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Αξιού υφίσταται σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις, όπως είναι η ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών και απορριμμάτων. «Η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος με σκουπίδια από τη γύρω περιοχή, αλλά και από την πόλη της Θεσσαλονίκης, που καταλήγουν στο Εθνικό Πάρκο, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης της περιοχής», αναφέρει ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ομοτ. καθ. Θεμιστοκλής Κουιμτζής. Όπως εξηγεί ο ίδιος, η υποβάθμιση της περιοχής οδηγεί στην απαξίωσή της στις συνειδήσεις των τοπικών κοινωνιών, με αποτέλεσμα την αύξηση των παραβατικών δραστηριοτήτων.

Ο Φορέας Διαχείρισης προχώρησε στην υλοποίηση του έργου καθαρισμού, με στόχο την αναβάθμιση και την ανάδειξη της περιοχής. Στο πλαίσιο του έργου επιλέχθηκαν να καθαριστούν περιοχές, όπου έχουν συσσωρευτεί μεγάλοι όγκοι αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις, απόβλητα συσκευασιών και ογκώδη αντικείμενα. Πρόκειται για τη νότια πύλη του Περιβαλλοντικού Πάρκου Γαλλικού Ποταμού, τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, καθώς επίσης και το παραποτάμιο δάσος του Αξιού, στο χωριό Ανατολικό. Η βασική περιοχή παρέμβασης, ωστόσο, ήταν η κοίτη του Γαλλικού ποταμού, μια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη εδώ και χρόνια, η οποία είναι ορατή στον επισκέπτη της Θεσσαλονίκης από την εθνική οδό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συνολική και οριστική λύση για το πρόβλημα των σκουπιδιών και μπαζών. Η διαχείριση των απορριμμάτων βρίσκεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δήμων, ενώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο κάθε παραγωγός μπαζών και ογκωδών οφείλει να φροντίζει για τη νόμιμη διάθεσή τους σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης.