ΟΠΑΠ: Εκσυγχρονίζονται με νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τα πρακτορεία

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημόσια διαβούλευση για το νέο κανονισμό λειτουργίας των πρακτορείων του ΟΠΑΠ. Ο νέος κανονισμός πρακτόρων, η έκδοση του οποίου είχε δρομολογηθεί πριν από την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ, έρχεται να καθορίσει τις διάφορες κατηγορίες πρακτορείων προσαρμοζόμενος αντίστοιχα στη λογική του κανονισμού των VLTs. Ορίζει, επίσης, αποστάσεις πρακτορείων μεταξύ τους καθώς και την απόσταση από σχολεία, ενώ επιβάλει στον ΟΠAΠ τη διαμόρφωση ενός χωροταξικού σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπ’ όψη τα εμπορικά, εισοδηματικά και πληθυσμιακά κριτήρια.

 

Ο νέος κανονισμός που προωθεί η ΕΕΕΠ θεωρείται απαραίτητος, καθώς η εισαγωγή στην ελληνική αγορά των VLTs και άλλων παιχνιδιών που σκέφτεται να ενεργοποιήσει ο ΟΠAΠ, απαιτεί να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος που παρέχονται τα παιχνίδια μέσω του δικτύου του.

 

Με την πρόταση κανονισμού που έχει καταθέσει η ΟΠΑΠ στη δημόσια διαβούλευση:

 

•Διασφαλίζεται, ότι οι κανόνες ελέγχου και προστασίας είναι πιο αυστηροί και σύμφωνοι με την αρχή του υπεύθυνου παιχνιδιού.

 

•Ο ΟΠΑΠ αναλαμβάνει κανονιστικές δεσμεύσεις για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου, λόγου χάρη αποστάσεις από σχολεία, ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας, ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα καταστήματος κλπ, όπως συμβαίνει και με τα καταστήματα VLTs.

 

•Ικανοποιούνται οι ανάγκες των πρακτόρων για εκσυγχρονισμό των καταστημάτων και βελτίωση της παικτικής εμπειρίας.

 

•Η Εποπτεία πλέον του ΟΠΑΠ ασκείται από την ΕΕΕΠ και την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου. Η ΕΕΕΠ ασκεί τις νομοθετικές της εξουσιοδοτήσεις για να εποπτεύσει την αγορά παιγνίων. Στους κανονισμούς που εκδίδει η ΕΕΕΠ (λαχεία, ΟΔΙΕ, VLTs) ρυθμίζεται τόσο το παικτικό κομμάτι όσο και οι προδιαγραφές των σημείων πώλησης και των υπευθύνων των σημείων. Αυτό προσφέρειμεγαλύτερη ασφάλεια για τους παίκτες, καθώς καθιερώνεται απευθείας ευθύνη αυτών προς την ΕΕΕΠ. Το ίδιο θα γίνει και για τα υφιστάμενα παιχνίδια και τα υφιστάμενα πρακτορεία.

 

•Ο νέος κανονισμός θεωρείται απαραίτητος προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος που παρέχονται τα παιχνίδια μέσω του δικτύου του, γεγονός που απαιτεί και η εισαγωγή των VLTs και άλλων παιχνιδιών στην ελληνική αγορά. απαιτεί να. Η λειτουργία του bingo για παράδειγμα απαιτεί μεγάλους και αποκλειστικούς χώρους διεξαγωγής του παιχνιδιού. Τα VLTs επίσης πρέπει να διατεθούν μέσω αμιγών χώρων αποκλειστικής διάθεσης τους για πολλούς λόγους: εμπορικούς, κοινωνικούς, εποπτικούς και κυρίως για την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού και την εμπέδωση του υπεύθυνου παιχνιδιού.

 

Ο νέος κανονισμός θα καθορίζει, τις διάφορες κατηγορίες πρακτορείων και επακριβώς τις προδιαγραφές ανά κατηγορία πρακτορείων, προσαρμοζόμενος αντίστοιχα στη λογική του κανονισμού των VLTs, τις αποστάσεις των πρακτορείων τόσο μεταξύ τους όσο και από σχολεία και θα επιβάλει στον ΟΠΑΠ τη διαμόρφωση ενός χωροταξικού σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπ’ όψη τα εμπορικά, εισοδηματικά και πληθυσμιακά κριτήρια εντός των ρόλου του ως μονοπώλιο. Ακόμη θα καθορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις του υπευθύνου του πρακτορείου απέναντι στην ΕΕΕΠ και το κοινό, το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων πρακτόρευσης και θα υποχρεώνει τα πρακτορεία και τον ΟΠΑΠ να διασφαλίζουν, ότι το κοινό θα ενημερώνεται με τρόπο πλήρη και σαφή.

 

Με το νέο κανονισμό δημιουργούνται πέντε κατηγορίες πρακτορείων και συγκεκριμένα:

 

* Πρακτορεία Τύπου Α’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων σε χώρους μη υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

* Πρακτορεία τύπου Β’, ήτοι Πρακτορεία αποκλειστικής διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους (GamingHalls).

 

* Πρακτορεία τύπου Γ’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

* Πρακτορεία τύπου Δ’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου BingoLotto σε χώρους υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (BingoHalls).

 

* Πρακτορεία τύπου ΣΤ’, ήτοι Πρακτορεία τύπου Α’ ή Γ’ στα οποία εγκαθίστανται Παιγνιομηχανήματα κατά τα προβλεπόμενα για Καταστήματα τύπου ΣΤ’ στον Κανονισμό Διεξαγωγής και ελέγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων.

 

Καθοριστική η συμβολή της ΕΕΕΠ στην καταπολέμηση του παράνομου τζόγου

 

Το σχέδιο του νέου κανονισμού πρακτόρων έρχεται να συμπληρώσει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΕΕΠ, όπως ο κανονισμός για το ξέπλυμα που με πρωτοβουλία της ρυθμιστικής αρχής αλλά και του ΟΠAΠ δόθηκε τέλος σε μία διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω δελτίων του οργανισμού. Ο νέος κανονισμός «διαμορφώνει ένα νέο, σύγχρονο περιβάλλον της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσα από ένα πλαίσιο υπεύθυνου παιχνιδιού που θα μπορέσει να καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα την παράνομη αγορά, επιβάλλοντας τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου δικτύου του ΟΠΑΠ».

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ΕΕΕΠ Ευγένιου Γιαννακόπουλου, ο ετήσιος τζίρος της παράνομης επίγειας αγοράς, που αφορά στα μη νόμιμα καταστήματα, υπολογίζεται, ότι στα 4 έως 5 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για να γίνει αντιληπτή η τεράστια απώλεια που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια από φορολογικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι ο ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ -2,08% μόνο για φόρο επί των μεικτών κερδών του (GGR tax) κατέβαλε πέρυσι 350 εκατομμύρια ευρώ.