Παιδικά χωριά SOS: Μαθησιακή υποστήριξη σε 250 παιδιά

Μαθήματα γλώσσας, μαθηματικών, φιλολογικών, αρχαίων ελληνικών και αγγλικών, αλλά και δημιουργική απασχόληση σε μικρούς μαθητές, των οποίων οι γονείς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τους προσφέρουν, παρέχουν τα Παιδικά Χωριά SOS.

 

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας στη Θεσσαλονίκη (Εγνατίας 113), το οποίο άρχισε να λειτουργεί πιλοτικά τον Μάρτιο του 2014 και ήδη έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 89 μαθητές ηλικίας 11-15 ετών. Στόχος για τη νέα σχολική χρονιά είναι οι μαθητές να φτάσουν τους 160-170.

 

Πηγή: Μακεδονία