ΠΑΜΑΚ: Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής

Μια πρωτοποριακή δράση προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, αρχίζει από την ερχόμενη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Θέτει στη διάθεση του κοινού από όλη την Ελλάδα το ακαδημαϊκό – επιστημονικό δυναμικό του, το οποίο σε καθορισμένες ώρες και μέρες θα προσφέρει δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι φοιτούν σε γενικά σχολεία ή σε μονάδες ειδικής αγωγής, αλλά και ενημέρωση για γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα.

 

Γονείς, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και γενικά επαγγελματίες του χώρου της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως επίσης και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος, μπορούν να επικοινωνούν κατά τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται στο σχετικό πρόγραμμα με τα μέλη του προσωπικού του Τμήματος, προκειμένου να θέσουν το ζήτημα που τους απασχολεί και να δεχτούν υπεύθυνες και τεκμηριωμένες συμβουλές και προτάσεις.

 

Σχετικά με την πρωτοβουλία, ο Αναπληρωτής Πρύτανη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος επισήμανε ότι «Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πιστεύοντας ακράδαντα στη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης του κοινωνικού του ρόλου και στην προώθηση των διαδικασιών για την ανάδειξή του σε πρωταγωνιστή στο πεδίο της αντιμετώπισης των διαφόρων εκπαιδευτικών και κοινωνικών ζητημάτων, ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης ενός προγράμματος εθελοντικής και δωρεάν παροχής επιστημονικής καθοδήγησης από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες και γενικά εκπαιδευτικά ζητήματα». Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «πρόθεσή μας είναι η δράση αυτή να αποτελέσει την πρώτη από μια σειρά ενεργειών που θα στοχεύουν στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στο Πανεπιστήμιο, εφαρμόζοντας στην πράξη τη γενικότερη προσπάθεια εξωστρέφειας του Ιδρύματος και διασύνδεσής του με την κοινωνία».

 

«Ευελπιστούμε ότι η προσφορά του Τμήματός μας θα αποτελέσει λειτουργικό και καρποφόρο τμήμα του συνολικού πλαισίου των υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και της διαχείρισης γενικών εκπαιδευτικών ζητημάτων, παρέχοντας σύγχρονη και τεκμηριωμένη επιστημονική υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής, το προσωπικό των μονάδων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και όλο το κοινό που ενδιαφέρεται για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης», δήλωσε σχετικά με την πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Αγαλιώτης.

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες σχετικές με τους τομείς εξειδίκευσης των Καθηγητών και Λεκτόρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και οι τηλεφωνικοί αριθμοί και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr