ΠΑΜΑΚ: Εργαστήριο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η αναγνώριση, η πρόληψη και η διαχείριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων που μπορούν να προκληθούν στους χώρους εργασίας και ιδιαίτερα μέσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το θέμα δωρεάν εκπαιδευτικού εργαστηρίου, το οποίο αρχίζει σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδρίων (1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Το εργαστήριο με τίτλο «Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τη θεωρία στην πράξη» θα έχει διάρκεια τέσσερις ώρες και πραγματοποιείται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ με επιστημονικά υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Ψυχολογίας της Εργασίας Anthony Montgomery.

Στο εκπαιδευτικό εργαστήριο θα παρουσιαστεί ένα σύνολο ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όπως εργασιακή ανασφάλεια, φόρτος εργασίας, συγκρούσεις, αγένεια, έλλειψη άνετου εργασιακού περιβάλλοντος, συναισθηματικές απαιτήσεις, σύγκρουση εργασίας – οικογένειας, οι οποίοι εμφανίζονται συχνότερα στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Επιπρόσθετα θα παρουσιαστεί μια σειρά από εργασιακούς πόρους όπως εργασιακός έλεγχος, κοινωνική στήριξη, διασαφήνιση ρόλων, ανοιχτή επικοινωνία, ευέλικτο ωράριο και μία συλλογή εργαλείων, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μάθουν να αναγνωρίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν καθώς και να τα διαχειρίζονται.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, «η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας προϋποθέτει την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να εμφανιστούν σε όλες τις επιχειρήσεις και η τοποθέτηση του θέματος στην ατζέντα τους είναι μέγιστης σημασίας, καθώς ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον είναι πυλώνας της ανάπτυξής τους. Η αναγνώριση, η πρόληψη και η διαχείριση των κινδύνων αυτών αποτελούν επομένως σημαντικά εφόδια μίας επιχείρησης του 21ου αιώνα».

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εργαζόμενους και εκπροσώπους εργαζομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπεύθυνους τμημάτων Υγείας και Ασφάλειας, Ανθρώπινου Δυναμικού, συμβούλους επιχειρήσεων, εκπροσώπους δημόσιων φορέων που είναι αρμόδιοι για την πρόληψη και τον έλεγχο της υγείας και ασφάλειας σε εργασιακούς χώρους, και γιατρούς εργασίας.