Πανεπιστήμια: Μπόνους δύο εξεταστικές σε 30.000 «αιωνίους» φοιτητές

Την οριστική διαγραφή όλων των «αιωνίων» φοιτητών στις 31 Αυγούστου ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας μετά τη συνάντησή του με τους πρυτάνεις. Η διαγραφή θα γίνει με διαπιστωτικές πράξεις των οικείων οργάνων των ιδρυμάτων, δηλαδή με ευθύνη των πανεπιστημίων.

 

Ωστόσο, και επειδή ακόμη δεν έχουν εκδοθεί οι οργανισμοί των ιδρυμάτων, όπως ο νόμος προβλέπει, όπου εκεί θα ρυθμίζονται τα θέματα αυτά, στις 26 του μήνα θα κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή.

Από την άλλη, δίνεται μια ακόμη ευκαιρία στους φοιτητές που επέδειξαν έμπρακτο ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση των σπουδών τους συμμετέχοντας στην εξεταστική διαδικασία τα τελευταία δυο ακαδημαϊκά έτη (2012-2013, 2013-2014). Αυτοί θα μπορούν να συμμετάσχουν στις δυο επόμενες και πλήρεις εξεταστικές περιόδους του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου.

 

Εκτιμάται ότι από το σύνολο των λιμναζόντων φοιτητών, η ρύθμιση αφορά περίπου 30.000.

 

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 120.000 λιμναζόντων φοιτητών στα ΑΕΙ, στις εξεταστικές περιόδους της τελευταίας διετίας συμμετείχε περίπου το 8%, ήτοι 9.600 άτομα.

 

Από το σύνολο δε των 50.000 λιμναζόντων σπουδαστών στα ΤΕΙ, σε έστω μία εξεταστική της τελευταίας διετίας συμμετείχε το 40%. Δηλαδή περίπου 20.000 σπουδαστές θα αποκτήσουν δικαίωμα στην τελευταία ευκαιρία των δύο εξεταστικών περιόδων.