Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για το ύψος αποζημιώσεων λόγω ηθικής βλάβης

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ευτέρπη Κουτζαμάνη, εισηγήθηκε την μεταστροφή της νομολογίας του δικαστηρίου, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί το ύψος των αποζημιώσεων που επιβάλλονται από τα δικαστήρια της χώρας ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έχει πάγια την νομολογία της ότι δεν μπορεί να ελέγχει το ύψος των αποζημιώσεων που επιβάλλονται από τα δικαστήρια, αλλά μπορεί να ελεγχθεί μόνο εάν νόμιμα επιβλήθηκαν οι αποζημιώσεις.

 

Η ανωτάτη εισαγγελική λειτουργός υποστήριξε στην Ολομέλεια ότι ο Άρειος Πάγος οφείλει να εξετάζει εάν κατά την επιβολή των αποζημιώσεων τηρήθηκε η συνταγματική αρχής της αναλογικότητας.

 

Την ολομέλεια την απασχόλησαν δύο περιπτώσεις εκκοκκιστικών εταιρειών που το Εφετείο επιδίκασε στην μια 1 εκατ. ευρώ και στην άλλη 700.000 ευρώ, αποζημίωση ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν από τράπεζα.

 

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η τράπεζα σταμάτησε για ένα χρόνο να χορηγεί εγγυητικές επιστολές στις επίμαχες δύο εταιρείες, με συνέπεια να υποστούν οικονομική ζημιά, λόγω της παύσης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

 

Η κυρία Κουτζαμάνη, υποστηρίζει ότι το Εφετείο με το να επιδικάσει μεγάλα ποσά αποζημιώσεων υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας και πρέπει ο Άρειος Πάγος να μπορεί να εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά και να ελέγχει εάν τηρήθηκε η αρχή της αναλογικότητας.

 

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση του.