Περισσότερες κατά 176.297 οι προσλήψεις από τις απολύσεις στο α’ εξάμηνο 2014

Αποκλιμάκωση της ανεργίας καταδεικνύουν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας στο πρώτο εξάμηνο του 2014 δημιουργήθηκαν 176.297 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας. Σημειώνεται πως στο πρώτο εξάμηνο του 2013 το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης ήταν θετικό κατά 90.534 θέσεις εργασίας.

 

Οι αναγγελίες πρόσληψης τον Ιούνιο ήταν κατά 15.351 θέσεις περισσότερες από τις απολύσεις, ενώ τον Ιούνιο του 2013 το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 14.341 νέες θέσεις εργασίας.

 

Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», προκύπτει, ότι τον Ιούνιο, οι περισσότερες προσλήψεις (16.056) έγιναν στις ηλικίες από 15 έως 24 ετών, ενώ για τις ηλικίες 30 έως 44 ετών, χάθηκαν 4.375 θέσεις εργασίας. Οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν στην περιφέρεια της Αττικής και στους κλάδους των τουριστικών επαγγελμάτων και του εμπορίου.

 

Το πρώτο εξάμηνο του έτους αναγγέλθηκαν συνολικά 760.081 νέες συμβάσεις εργασίας. Από αυτές, οι 411.827 ή το 54,8% ήταν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και οι 348.254 ή το 45,81% αφορούσαν ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Από αυτές οι 258.011 ή το 33,94, ήταν συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι 90.243 ή το 11,87%, συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας.

 

Αντίστοιχα, τον Ιούνιο του 2014, έγιναν 1.880 μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης και 1.233 σε εκ περιτροπής εργασία. Από αυτές οι 835 μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής με συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου και οι 398 με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση η ανεργία παραμένει μεν ακόμη σε πολύ υψηλά επίπεδα, αλλά η τάση έχει πλέον αντιστραφεί και το κλίμα στην αγορά εργασίας αλλάζει.