Περισσότεροι από χίλιοι νέοι κάδοι ανακύκλωσης σε όλη την Θεσσαλονίκη

Περισσότερους από χίλιους νέους κάδους ανακύκλωσης τοποθετεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε όλη την πόλη, ενώ προχώρησε στην αντικατάσταση άλλων 400 παλιών, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη βελτίωση της αποκομιδής και της ανακύκλωσης.

 

Συγκεκριμένα, στις πέντε δημοτικές κοινότητες, αλλά και στην περιοχή της Τριανδρίας εγκαθίστανται 1.010 νέοι κάδοι ανακύκλωσης (μπλε, πράσινοι και γυαλιού), με βασικό στόχο την αναχωροθέτηση των κάδων και τη δημιουργία ειδικών σημείων ανακύκλωσης σε όλη τη Θεσσαλονίκη.