Πληρώστε για να πάρετε πίσω άδεια οδήγησης, κυκλοφορίας και πινακίδες

Από σήμερα τίθεται σε ισχύ η νομοθετική ρύθμιση για τα ανασφάλιστα οχήματα, σύμφωνα με την οποία επιστρέφονται στους παραβάτες τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια ικανότητας οδήγησης, άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας), εφόσον προσκομίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την απόδειξη πληρωμής του προστίμου.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση αυτή προωθήθηκε με τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή, με πρωτοβουλία του υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πριν από περίπου 15 μέρες.

 

Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα τα στοιχεία κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων αφαιρούνταν ανάλογα με την περίπτωση, ενώ σε περίπτωση υποτροπής τα στοιχεία αφαιρούνται μέχρι και για 3 χρόνια.

 

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση κυκλοφορίας ανασφάλιστου οχήματος προβλέπεται:

 

  • Αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 6 μήνες.

 

  • Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος για 6 μήνες, ενώ αν έχει εμπλακεί σε ατύχημα για 2 χρόνια και μετά την παρέλευση των παραπάνω περιόδων, για την επιστροφή των πινακίδων απαιτείται η προσκόμιση του συμβολαίου ασφάλισης.

 

  •  Χρηματικά πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατικά και 250 ευρώ για δίκυκλα.