Ποιές περιοχές της Ελλάδας έχουν υψηλότερο Δείκτη Ποιότητας Ζωής

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΟΟΣΑ για τον Δείκτη Ποιότητας Ζωής στη χώρα μας. Η Αθήνα έχει την υψηλότερη βαθμολογία στην Ελλάδα όσον αφορά το εισόδημα των νοικοκυριών, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την εκπαίδευση.

 

Η Βόρεια Ελλάδα κρατά τα πρωτεία στον τομέα της ασφάλειας και της συμμετοχής στα κοινά, η Κεντρική Ελλάδα προηγείται στον κρίσιμο τομέα της απασχόλησης αλλά και της ασφάλειας, ενώ τα Νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη είναι μπροστά στον τομέα της υγείας.

 

Αυτά προκύπτουν από στοιχεία του ΟΟΣΑ που δείχνουν τις διαφορές μεταξύ περιοχών της χώρας μας.

 

Τα στοιχεία αφορούν τον Δείκτη Ποιότητας Ζωής σε επιλεγμένες περιοχές των 34 χωρών-μελών του. Ο ΟΟΣΑ παρουσίασε χθες νέο διαδραστικό ιστότοπο (http://www.oecdregionalwellbeing.org/), όπου μπορεί κανείς να δει πως διαμορφώνονται οι συγκεκριμένοι οκτώ παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στον τόπο διαμονής του επιτρέποντας τη σύγκριση και με άλλες περιοχές.

 

Από τους οκτώ αυτούς παράγοντες προκύπτει ο Δείκτης ποιότητας Ζωής ανά περιοχή. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, καταγράφεται το υψηλότερο εισόδημα νοικοκυριών στις τέσσερις περιοχές που εξετάζει ο ΟΟΣΑ και ανέρχεται περίπου στα 12.750 ευρώ.