Ποιοι μπορούν να βγουν τώρα στη σύνταξη πριν από τα 60

Σύνταξη πριν από το 60ό έτος της ηλικίας τους μπορούν να θεμελιώσουν ή να κατοχυρώσουν φέτος εργαζόμενοι που ασφαλίστηκαν σε ένα ή περισσότερα Ταμεία.

 

Για να βγουν κερδισμένοι, αρκεί να αξιοποιήσουν προσεκτικά τις ευκαιρίες και τα παράθυρα που κρύβει η ασφαλιστική νομοθεσία με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης και κατοχύρωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος που ισχύουν κάθε φορά. 

 

Σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα ανήκει η πλειονότητα των ασφαλισμένων οι οποίοι σπεύδουν για σύνταξη για να αποφύγουν τις αλλαγές που δρομολογούνται από το 2015 στον υπολογισμό τόσο των κύριων όσο και των επικουρικών τους συντάξεων, ενδεχομένως και στα όρια ηλικίας.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος