Ποιοι γλιτώνουν από την αύξηση των ορίων ηλικίας

Διαφορετικές «ταχύτητες» ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων ανάλογα με το πότε ξεκίνησε η ασφάλιση.

 

Συγκεκριμένα όσοι έχουν απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από το 1983 έχουν ευνοϊκότερο καθεστώς συνταξιοδότησης και μπορούν να αποχωρήσουν ακόμα και χωρίς όριο ηλικίας (οπότε πιάσουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης).

 

Για όσους ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992 τα όρια ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για τις γυναίκες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν εφόσον το δικαίωμα «κλείδωσε» μέχρι το τέλος του 2010, ενώ μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι άνδρες που θεμελιώνουν δικαίωμα με 25ετία 2011-2012.

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ