Ποιοι γλιτώνουν τις αλλαγές σε συντάξεις, όρια ηλικίας

Αλλαγές που φέρνουν τα πάνω κάτω συς συντάξεις και ενδεχομένως σία όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έρχονται από το 2015 σε όλα τα Ταμεία.

 

Σύμφωνα με τα ως τώρα ισχύοντα:

 

► Καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, κύριας και επικουρικής.
► Εισάγεται η βασική σύνταξη που θα χορηγείται αναλογικά με τα έτη ασφάλισης.
► Θεσπίζεται η λεγόμενη αναλογική σύνταξη, που θα αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης από το 2011 και μετά και θα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές των ασφαλισμένων και με ειδικούς συντελεστές καθορισμού τπς σύνταξης για τα έτη αυτά.

 

Δείτε αναλυτικά το δημοσίευμα από το Έθνος: