Πώς επιδοτεί ο ΟΑΕΔ την επιμήκυνση της λειτουργίας των ξενοδοχείων

Από τις 29 Ιανουαρίου μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ αιτήσεις για να επιχορηγηθούν όσες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρέτειναν τη λειτουργία τους διατηρώντας θέσεις εργασίας στο διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2014 έως την 28η Φεβρουαρίου 2015.

 

Στο σχετικό πρόγραμμα επιχορήγησης προϋπολογισμού 600.000 ευρώ μπορούν να ενταχθούν εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εφόσον υποβάλουν αιτήσεις από τις 29-1-2015 και ώρα 10η πρωϊνή έως τις 28-3-2015 και ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔwww.oaed.gr.

 

Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

 

Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης είναι ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος για κάθε ημέρα ασφάλισης του, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες ανά μήνα και τις 100 ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης. Οι ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος επιμήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφαιρούνται από την επιδότηση της ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

  • Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι:

 

  • Να λειτουργούν εκτός της περιφέρειας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

 

  • Να έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, και

 

  • Να είναι εποχικές και να είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για 2 έτη, κατά την προηγούμενη πενταετία (2009-2013), και συγκεκριμένα την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός εάν μετείχαν σε 1 τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν την συνεχόμενη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος (2013) πριν την 10η Νοεμβρίου. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2013 και μετά, δεν επιχορηγούνται.