Πώς θα συμπληρώσετε τη δήλωση για να πληρώνετε ΦΠΑ μετά την εξόφληση του τιμολογίου

Στη διάθεση των φορολογούμενων στο Taxisnet (www.gsis.gr) είναι διαθέσιμη πλέον η ειδική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων ένταξης στο «ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη» σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.

 

Στη σχετική φόρμα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τα εξής στοιχεία:

 

1. Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
2. ΑΦΜ
3. Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών 
4. Ημερομηνία Δήλωσης
5. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς 
6. Ετήσιος κύκλος προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου 
7. Κύκλος εργασιών τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου μέχρι την ημερομηνία ένταξης 
8. Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου (συμπληρώνεται μόνο από νέες επιχειρήσεις)

 

Η επιχείρηση που θα επιλέξει το νέο καθεστώς θα πληρώνει τον ΦΠΑ αφού πρώτα εισπράξει το ποσό του τιμολογογίου. Γίνεται δηλαδή η εξόφληση και στη συνέχεια η απόδοση του φόρου. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις που αναγκάζονταν να δεσμεύσουν πολλά χρήματα προκειμένου να πληρώσουν τον ΦΠΑ χωρίς όμως να έχουν πληρωθεί για τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Επίσης, εκτιμάται ότι το μέτρο θα συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των επαγγελματιών και επιχειρήσεων που καθίστανται ληξιπρόθεσμοι σε ότι αφορά τον ΦΠΑ.

 

Το ειδικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ κατά την είσπραξη είναι προαιρετικό και μπορούν να ενταχθούν σε αυτό όλες οι επιχειρήσεις (παλιές και νέες) ανεξαρτήτως αντικειμένου, εφόσον ο κύκλος εργασιών τους κατά την προηγούμενη χρήση ή την τρέχουσα δεν ξεπερνά ή δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 500.000 ευρώ.

 

Για την ένταξη στο καθεστώς απαιτείται μόνο η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω ειδικής εφαρμογής στο TaxisNet. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση ένταξης μέχρι τις 20.10.2014 και η ένταξή τους θα γίνεται αναδρομικά από 1.10.2014.

 

– Η παρακολούθηση των εισπράξεων θα γίνεται από τις ενταγμένες επιχειρήσεις με όποιο πρόσφορο μέσο διευκολύνει την επιχείρηση, ενώ η ενημέρωση των πληρωμών προς τη Φορολογική Διοίκηση θα γίνεται μέσω των τριμηνιαίων καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών.

 

– Για τους σκοπούς εφαρμογής του καθεστώτος, η εξόφληση μπορεί να γίνεται με όλους τους τρόπους (τραπεζικά εμβάσματα, παντός είδους επιταγές, αντικαταβολή κλπ). Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται επιταγή, ως χρόνος εξόφλησης λογίζεται ο χρόνος εγχείρισης αυτής, ενώ σε περίπτωση σφράγισής της, ο ενταγμένος υποκείμενος στο φόρο θα έχει τη δυνατότητα διόρθωσης της φορολογητέας βάσης και κατά συνέπεια του οφειλόμενου φόρου.