Πρακτική για 7.000 αποφοίτους

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για 7.000 αποφοίτους επαγγελματικών λυκείων και σχολών και ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, με μηνιαία υποτροφία ύψους 480 ευρώ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

 

Το Eργο «Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Aσκησης/ Επαγγελματικής Εμπειρίας», προϋπολογισμού 38.358.720€, αφορά στην εκπόνηση Δράσεων οι οποίες θα συμβάλουν στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης ηλικίας έως 29 ετών, σε οκτώ συνολικά Περιφέρειες: Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Hπειρο, Θεσσαλία, Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.

 

Οι κύριες δράσεις του Eργου είναι ο σχεδιασμός κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού), η κατάρτιση των ωφελούμενων σε πρόγραμμα 80 ωρών, η εξάμηνη πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά έχει επιτευχθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα και των πέντε Κοινωνικών Εταίρων μέσω συμφωνητικού σύμπραξης, σε δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΚΤ.