Πρόεδρος της Δημοκρατίας ακόμη και με κάτω από 150 ψήφους

Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας προβλέπει συνολικά έξι ψηφοφορίες για την ανάδειξη του επικρατέστερου υποψηφίου ακόμη και με σχετική πλειοψηφία, δηλαδή κάτω από 150+1 ψήφους, με μία διαδικασία βουλευτικών εκλογών να παρεμβάλλεται.

 

Το Πρώτο Κεφάλαιο του Β΄ Τμήματος στο Τρίτο Μέρος του Συντάγματος περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία, ειδικά δε το άρθρο 32, που ορίζει για την διαδικασία ότι η πρώτη εκλογή γίνεται με όριο ανάδειξης Προέδρου τα δύο τρίτα του Σώματος, δηλαδή χρειάζονται 200 ψήφοι. Εάν δεν επιτευχθεί αυτός ο αριθμός, η διαδικασία επαναλαμβάνεται αυτούσια και με το ίδιο όριο πέντε ημέρες μετά.

 

Η τρίτη εκλογική διαδικασία, ακόμη πέντε ημέρες μετά, μειώνει τον απαιτούμενο αριθμό των ψήφων στα τρία πέμπτα των βουλευτών, δηλαδή σε 180 ψήφους. Εάν δεν αναδειχθεί ούτε στην τρίτη εκλογή Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Βουλή διαλύεται και προκηρύσσονται εκλογές, προκειμένου να υπάρξει νέα Βουλή που θα τον αναδείξει, τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου ή τις πρώτες του Φεβρουαρίου.

 

Με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών συγκροτείται το νέο Σώμα των βουλευτών και η Βουλή ξεκινάει άμεσα την διαδικασία ανάδειξης Προέδρου, χωρίς να «περιμένει» τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης (καθώς η διαδικασία των διερευνητικών εντολών μπορεί να οδηγήσει σε νέες καθυστερήσεις).

 

Η πρώτη εκλογική διαδικασία στη νέα Βουλή -και τέταρτη συνολικά- θα αναζητήσει και πάλι τη συναίνεση των τριών πέμπτων του Σώματος, δηλαδή 180 ψήφους.

 

Εάν δεν υπάρξει Πρόεδρος, ακολουθεί, πέντε ημέρες μετά, πέμπτη ψηφοφορία στην οποία πλέον το όριο που θέτει το Σύνταγμα είναι η απόλυψη πλειοψηφία, δηλαδή 150+1 ψήφοι.

 

Στην περίπτωση που δεν ευοδοθεί ούτε αυτή η προσπάθεια, ακολουθεί η τελευταία, έκτη ψηφοφορία, με την οποία αναδεικνύεται Πρόεδρος όποιος υποψήφιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό.

 

Σημειώνεται ότι η Βουλή που θα προκύψει εάν χρειαστούν βουλευτικές εκλογές, είναι υποχρεωμένη να αναδείξει Πρόεδρο πριν διαλυθεί. Δηλαδή, δεν μπορούν να γίνουν νέες βουλευτικές εκλογές, ακόμη και αν είναι αδύνατος ο σχηματισμός κυβέρνησης, μέχρι να εκλεγεί Πρόεδρος.

 

Αντίστοιχα, η θητεία του νυν Προέδρου παρατείνεται μέχρι να αναδειχθεί ο διάδοχός του.

 

Αναλυτικά οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 32 του Συντάγματος:


 

3. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

 

Aν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες.

 

Aν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία η οριζόμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά ύστερα από πέντε ημέρες, οπότε εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

 

4. Aν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η Bουλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ψηφοφορία, και προκηρύσσεται εκλογή για ανάδειξη νέας Bουλής.

 

H Bουλή που αναδεικνύεται από τις νέες εκλογές, αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

 

Aν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

 

Aν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά, ύστερα από πέντε ημέρες, μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.