Πρόγραμμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ευρέα προγράμματα αστικής ανάπλασης και αναζωογόνησης προβλέπει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, για το ιστορικό κέντρο της πόλης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του οικιστικού ιστού του κέντρου της πόλης. Τα όρια του ιστορικού κέντρου επεκτείνονται έως και τα όρια του «Διατάγματος της Ανω Πόλης», προκειμένου να περιλάβουν όλη την εντός των τειχών περιοχή και προωθείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης.

 

Στο πλαίσιο της μελέτης, δημιουργείται συνολικό δίκτυο διαδρομών (αρχαιολογικών περιπάτων) που ενοποιεί και αξιοποιεί όλα τα μνημεία, τους πολιτιστικούς πόρους και τις υποδομές.

Στην περιοχή που θα οριστεί από τη νέα υπου ργική απόφαση καταργείται κάθε διάταξη, που επιτρέπει την προσθήκη ορόφων (κατά υλοποίηση του συντελεστή δόμησης) πάνω στα διατηρητέα κτίρια, λόγω των αρνητικών συνεπειών της τόσο ως προς την πυκνότητα δόμησης όσο και ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα.

Εντός του ιστορικού κέντρου, προωθούνται, επίσης τα εξής μείζονα ζητήματα:

 • Η εφαρμογή στην Ανω Πόλη του προεδρικού διατάγματος της 29-8-2007 (ΑΑΠ 396) και η ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και παρεμβάσεων, που είναι δυνατό να περιλαμβάνουν προστασία των χαράξεων του ιστορικού ιστού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αναθεώρηση του μορφολογικού κανονισμού. Προωθούνται επίσης η ένταξη του μνημειακού χώρου του Επταπυργίου στον αστικό ιστό, η οποία θα περιλάβει και την εξωτερική παρειά του Επταπυργίου προς το Δήμο Συκεών και ο σχεδιασμός και η ανάπλαση της ζώνης των τειχών με τους προσφυγικούς συνοικισμούς.
 • Η θέσπιση στην περιοχή των Λαδάδικων, μετά την εξέλιξη της προηγηθείσας ανάπλασης, μέτρων πολεοδομικού χαρακτήρα, με έμφαση στον έλεγχο των χρήσεων γης.

 

Η δυτική είσοδος

 

Στη δυτική παρυφή του κέντρου (περιοχή Δυτικής Εισόδου) προωθείται μελέτη για την προστασία και ανάπλαση όλης της περιοχής, και ορίζεται ότι:

 • Στην περιοχή του δυτικού τείχους, ως την οδό Λαγκαδά, εφαρμόζεται πρόγραμμα βελτίωσης και ανάδειξης της περιοχής γύρω από το μνημείο, το ίδιο και στο νοτιότερο τμήμα του στην περιοχή του Δικαστικού Μεγάρου. Διασώζονται ιστορικά κτήρια (Ιταλική Σχολή και άλλα δυτικά της πλατείας Βαρδαρίου).
 • Για το αστικό σύνολο «βιομηχανικής αρχαιολογίας» που απαρτίζεται από το λιμάνι, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό και τη ζώνη των πρωτοβιομηχανικών μονάδων της περιοχής Λαχανόκηπων, προωθείται μείζον πρόγραμμα αστικής ανάπλασης, προστασίας και ανάδειξης, και χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικός ιστορικός τόπος.
 • Εφαρμόζεται πρόγραμμα για την προστασία, ανάδειξη και επανάχρηση της σιδηροδρομικής ζώνης και του περιβάλλοντος της.
 • Η ανάληψη μέτρων και δράσεων στην περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στον Ιστορικό Λιμένα (1ος, 2ος και 3ος Προβλήτας του Επιβατικού και Εμπορικού Λιμένα) ώστε να ενισχυθεί η διεπαφή μεταξύ του τμήματος αυτού του λιμένα και των λειτουργιών της πόλης.

 

Μητροπολιτικό Πάρκο

 

Στην ανατολική παρυφή του ιστορικού κέντρου, προβλέπεται να αναπτυχθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, όπου λαμβάνεται ειδικότερα μέριμνα για:

 • Εφαρμογή προγράμματος αστικής ανάπλασης στη ζώνη πάρκο – θέατρα – μουσεία – ΧΑΝΘ, που θα κατοχυ ρώνει το χαρακτήρα της ως πολιηστικό κέντρο μητροπολιτικού επιπέδου.
 • Στον ίδιο το χώρο της ΔΕΘ και παράλληλα με τη μετατροπή της έκτασης σε μητροπολιτικό πάρκο, διατήρηση και επανάχρηση για πολιτιστικές χρήσεις των ελάχιστων σωζόμενων κτηρίων που παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.
 • Προστασία και κήρυξη ως διατηρητέου, στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, του ιστορικού κτιριακού αποθέματος.
 • Ειδική μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης της πολυστρωματικής κληρονομιάς και των πράσινων χώρων, στη ζώνη νεκροταφείο-πάρκο, Δημοτικό Νοσοκομείο, Κέδρινος Λόφος και Τελλόγλειο.
 • Κήρυξη ως διατηρητέων, στο Στρατόπεδο του Γ’ Σώματος Στρατού, των αξιόλογων χώρων και εγκαταστάσεων και αποτροπή κάθε επιπλέον δόμησης.

 

Πηγή: Εφημερίδα Ναυτεμπορική