Προσφυγή πρώην εργαζομένων της Ολυμπιακής

Πάνω από 100 πρώην εργαζόμενοι της Ολυμπιακής Αεροπορίας έχουν προσφύγει κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Eurogroup, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

 

Η σχετική υπόθεση δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (C 292 της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 σ. 45) η οποία εισήχθη στο Γενικό Δικαστήριο στις 14 Ιανουαρίου 2014. Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης του Δικαστηρίου ανακοινώνει τις νεοεισαχθείσες υποθέσεις μόνον κατόπιν της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ.

 

Βάση της επιχειρηματολογίας των προσφυγέντων το 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερεύνησε καταγγελίες που έλαβε σχετικά με κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν παράνομα στην Ολυμπιακή Αεροπορία και στις Ολυμπιακές Αερογραμμές το χρονικό διάστημα 1994-2004. Η απόφαση ανάγκαζε το ελληνικό κράτος να αναζητήσει τις ενισχύσεις από την Ο.Α..

 

Ενόψει αυτών των προβλημάτων, το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο του 2008 ένα σχέδιο για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, που θα εξαγόραζε το όνομα και το σήμα των Ο.Α. αλλά δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση μαζί της. Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προέβλεπε συρρίκνωση του πτητικού έργου της εταιρίας στο 65% του σημερινού και ιδιωτικοποίηση της νέας εταιρίας.

 

Ο κ. Καφετζάκης και οι 102 άλλοι προσφεύγοντες απολύθηκαν από την Ολυμπιακή το 2008 και υποχρεώθηκαν να αποδεχθούν ομόλογα ελληνικού Δημοσίου αντί για τη νόμιμη αποζημίωση κατά την απόλυσή τους.

 

Στη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 τέθηκε ως προϋπόθεση η περικοπή του χρέους του ιδιωτικού τομέα κατά 50% για την επίτευξη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και συνέχισης της χρηματοδότησης. Προς υλοποίηση της απόφασης αυτής με τον νόμο 4046/2012 εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, το Σχέδιο της Σύμβασης Χρηματοδοτικής. Διευκόλυνσης με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης για τη Διαχείριση Υποχρεώσεων Συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα» (ΣΙΤ) (“PSI LM Facilίty Agreement”) για ενίσχυση ύψους μέχρι ευρώ 30.000.000.000, με σκοπό να χρηματοδοτηθεί, εν μέρει, η εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων της Ελλάδας και ορισμένων επενδυτών του ιδιωτικού τομέα. Στις 21 Φεβρουαρίου 2012, το Eurogroup υιοθέτησε την αντίληψη ανάγκης μείωσης της τάξεως του 53,5% της ονομαστικής αξίας του ελληνικού χρέους στην κατοχή του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους.

 

Με την παρούσα προσφυγή κατά παραλείψεως (άρθρο 265 ΣΛΕΕ) [1] οι προσφεύγοντες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο:

 

  •  να αναγνωριστεί η παράλειψη των καθών να νομοθετήσουν ώστε να εξαιρεθούν ρητώς τα ομόλογα που δόθηκαν αναγκαστικά στους προσφεύγοντες από την Ελληνική Δημοκρατία, κατά την απόλυσή τους από την πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία που επιβλήθηκε από απόφαση της Επιτροπής,

 

  • να αποκατασταθεί η υλική και ηθική ζημία που προκλήθηκε από την ανωτέρω παράλειψη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να νομοθετήσουν,

 

  •  να δοθεί σε όλους τους προσφεύγοντες καθώς και σε όλους τους απολυμένους υπαλλήλους της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας το 100% της αξίας του ομολόγου που τους δόθηκε αντί αποζημίωσης,

 

  •  να δοθεί αποζημίωση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ σε κάθε έναν από τους προσφεύγοντες καθώς και στους λοιπούς πρώην εργαζομένους απολυμένους στην Ολυμπιακή Αεροπορία για την ταλαιπωρία, στενοχώρια, βάναυση παραβίαση δικαιωμάτων που υπέστησαν.