Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την εγγραφή των φορέων του δημοσίου στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών

Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 να καταχωρηθούν στο Μητρώο του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών έχουν οι φορείς του δημοσίου που δεν το έχουν πράξει ως τώρα προκειμένου να εξοφλούνται κανονικά οι δαπάνες τους για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

 

Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών λειτουργεί από την 1η Μαΐου 2014, το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ), με σκοπό την καταχώρηση και παρακολούθηση της εξόφλησης των δαπανών και τελών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

 

Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορέων του ΕΣΥΠ περίπου 330 από τους 1532 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία έληγε στις 31 Ιουλίου, αλλά δόθηκε επιπλέον δίμηνη παράταση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

 

Όπως σημειώνουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας, δαπάνες και τέλη για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θα εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο ΕΣΥΠ όλα τα σχετικά στοιχεία. Κανένα τέλος και καμία δαπάνη δεν θα αναγνωρίζεται, ούτε θα εκκαθαρίζεται ούτε θα πληρώνεται, αν δεν έχει προηγουμένως καταχωρηθεί στο ΕΣΥΠ. Το αποδεικτικό καταχώρησης που θα εκδίδεται μέσω του ΕΣΥΠ θα πιστοποιεί την κανονικότητα κάθε δαπάνης. Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα άμεσα, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες.