Προβλήματα υδροδότησης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015, από τις 09:00 έως τις 16:00, θα γίνουν εργασίες λόγω σύνδεσης νέου αγωγού σε δίκτυο ύδρευσης επί των οδών Αγ. Πάντων – Δημ. Μιχαλά, Αγ. Πάντων- Βαλσαμάκη και Αγ. Πάντων – Μπαλόγλου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Αγ. Πάντων, Μπαρκοπούλου, Μπαλόγλου, Δημ. Μιχαλά και σε όλες τις παρακείμενες σε αυτές οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.