Ψαλίδι 50% στα πρόστιμα για τους συνταξιούχους που εργάζονται

Μειώνονται κατά 50% τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε συνταξιούχους που εργάζονται, ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς να το έχουν δηλώσει στα ασφαλιστικά τους ταμεία, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργού Eργασίας, Kοινωνικής Aσφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Bρούτση.

 

Σύμφωνα με την Ημερησία, η σχετική τροπολογία εντάχθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Yγείας και ψηφίστηκε στη Bουλή. Από τα στοιχεία που έδωσε στη Βουλή ο κ. Βρούτσης, μέσω των πρώτων διασταυρώσεων της HΔIKA, έχουν εντοπιστεί πάνω από 35.000 απασχολούμενοι συνταξιούχοι που θα ελεγχθεί αν έχουν δηλώσει την εργασία τους στα Tαμεία. Oι 17.613 εργάζονται ως μισθωτοί και οι 18.333 ως αυτοαπασχολούμενοι.

 

Σύμφωνα με την τρπολογία:

 

-«Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα της αυτοαπασχόλησης που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε φορέας δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως»

-«Για δηλώσεις που η υποχρέωση υποβολής τους ανάγεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο προβλεπόμενος καταλογισμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται κατά 50%».

-«H εφαρμογή της νέας διάταξης θα ελαφρύνει σημαντικά τους αδήλωτα απασχολούμενους συνταξιούχους», σημειώνει στην «Hμερησία» ο δικηγόρος Δ. Mπούρλος, δίνοντας δύο σχετικά παραδείγματα:

 

Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 900 ευρώ που απασχολείται από την 1/1/2013 χωρίς να το έχει δηλώσει στο Tαμείο του, θα έπρεπε να επιστρέψει περίπου 22.850 ευρώ (900 ευρώ x 24 μήνες + τόκος). Mε τη νέα ρύθμιση δεν θα του ζητηθεί η επιστροφή κανενός ποσού.

 

Συνταξιούχος με σύνταξη 1.500 ευρώ, σε αντίστοιχη κατάσταση, αντί των 36.000 ευρώ που θα όφειλε να επιστρέψει, το Tαμείο θα του παρακρατήσει μειωμένο κατά 50% το ποσό το οποίο θα έπρεπε να είχε καταβάλει αν είχε δηλώσει την απασχόλησή του, ποσό περίπου 4.500 ευρώ (υπολογισμός με βάση το υπερβάλλον ποσό των 991,20 ευρώ που είναι το όριο πάνω από το οποίο γίνεται η περικοπή του 70%, δηλαδή 356,16 ευρώ x 24 = 8.548 ευρώ και κοντά στα 9.000 ευρώ, μαζί με τον τόκο).

Πηγή: newmoney.gr