Ψεύτικες λύσεις για τους δανειολήπτες από το ΤΠΚΔ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προσπαθεί με ψεύτικες ρυθμίσεις να κατευνάσει τα πνεύματα ανάμεσα στους δανειολήπτες δημόσιους υπάλληλους που βλέπουν ότι παρά τη μείωση των αποδοχών τους, το ΤΠΚΔ δεν προχωρά σε ανάλογη μείωση των δόσεων των δανείων. Έτσι πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους που αγόρασαν με στεγαστικά δάνεια που πήραν από το συγκεκριμένο ταμείο.

Το Ταμείο ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 24 Νοεμβρίου το διοικητικό του συμβούλιο θα εγκρίνει την υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα και πως στο 48% των δανείων θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3%, και στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου

Σκοπός της νέας πολιτικής, όπως επισημαίνεται, είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας όλων των δανειοληπτών, με την υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές δυνατότητες του καθενός απ’ αυτούς, με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής του κάθε δανείου. Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζει το Ταμείο, διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό.

Δημοσιεύει μάλιστα και παράδειγμα για να γίνει ακόμη πιο πιστευτή η ανακοίνωση. Σύμφωνα με το παράδειγμα, δανειολήπτης με δάνειο 100.000 ευρώ, με υπολειπόμενη διάρκεια 20 ετών, και με ισχύον επιτόκιο εκτοκισμού 4,8%, σήμερα πληρώνει δόση 649 ευρώ το μήνα. Με τις νέες ρυθμίσεις μπορεί να πληρώνει 390 ευρώ το μήνα (μέσω επιμήκυνσης κατά 10 έτη και μείωσης επιτοκίου σε 2,4%), δηλαδή θα έχει μείωση μηνιαίας δόσης κατά 259 ευρώ και συνολικό ετήσιο όφελος 3.108 ευρώ. Αν ο εν λόγω δανειολήπτης λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ενταχθεί στην λύση που θα προβλέπει και πάγωμα του 30% του κεφαλαίου, τότε η μηνιαία δόση του μπορεί να φτάσει τα 273 ευρώ το μήνα, δηλαδή μηνιαίο όφελος από διαφορά δόσεων 376 ευρώ και ετήσιο όφελος 4.512 ευρώ. Στο υπόλοιπο 52% των δανείων που δεν θα εφαρμοσθούν λύσεις που οδηγούν άμεσα σε μείωση του κόστους δανεισμού, προβλέπεται να υπάρχει επιβράβευση των απόλυτα συνεπών δανειοληπτών, με προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου, που για το τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως του 1%. Απόλυτα συνεπής δανειολήπτης με δάνειο 100.000 ευρώ, ανεξαρτήτως της υπολειπόμενης διάρκειάς του, θα έχει όφελος τόκων τάξεως 1.000 ευρώ ετησίως.

Ουσιαστικά όμως, αυτή η λύση είναι μη λύση και σίγουρα δεν είναι βιώσιμη για το δάνειο του δανειολήπτη, ούτε του εξασφαλίζει τη κύρια κατοικία του. Του την εξασφαλίζει μόνο για το διάστημα που ένα μέρος του δανείου του είναι ρυθμισμένο. Δεν μας λέει όμως το Ταμείο, τι θα γίνει με το υπόλοιπο ποσό του δανείου του. Δεν μας λέει αν αυτό θα τοκίζεται όλο αυτό το διάστημα και σε τι ύψος θα αντικρίσει τη συνολική οφειλή του ο δανειολήπτης μόλις τελειώσει αυτή η περίοδος ρύθμισης μέρους του δανείου του.

Η λύση είναι μία και θα τη δημοσιεύσουμε σε λίγες μέρες. Υπομονή.