Πτωτικά οι πωλήσεις στην αγορά των fast food το 2014

Με ρυθμό 8% εκτιμάται ότι μειώθηκε η αγορά των fast foods το 2014, ακολουθώντας τον ίδιο ρυθμό συρρίκνωσης που σημειώθηκε το 2012-2013, σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP. Η μελέτη αναφέρει ότι τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική αξία της αγοράς είχαν το 2013 οι αλυσίδες με βάση το snack sandwich (40,3%) και ακολούθησε η κατηγορία των burger (35,5%) και η κατηγορία pizza (19,8%).

 

Μείωση παρουσιάζει από το 2009 και μετά, η αγορά των οργανωμένων αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης. Διαφορετικούς ρυθμούς μείωσης καταγράφει κάθε κατηγορία εστίασης.

Ο κλάδος των οργανωμένων αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης (με 4 τουλάχιστον καταστήματα η κάθε μία τα οποία λειτουργούν με το ίδιο εμπορικό σήμα) χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, λόγω και της πληθώρας των μεμονωμένων επιχειρήσεων που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια.

Στη χώρα μας λειτουργούν, κυρίως, τέσσερις επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης: α) αλυσίδες εστιατορίων με βάση το burger, β) αλυσίδες εστιατορίων με βάση την pizza, γ) αλυσίδες εστιατορίων snack-sandwich και δ) αλυσίδες εστιατορίων με βάση το σουβλάκι.