Σαν “μανιτάρια” ξεφυτρώνουν οι παράνομες κλινικές για τις εξαρτήσεις

Μετά από καταγγελία, διαπιστώθηκε η ύπαρξη τους, και όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, μέχρι σήμερα, κανείς από τους εν λόγω φορείς δεν έχει υποβάλλει αίτημα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υγείας, όπως υποχρεούται βάσει νόμου, με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους στις τρεις βαθμίδες αντιμετώπισης της εξάρτησης από ουσίες, πρόληψη – ενημέρωση, θεραπευτική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη, να είναι “αμφιβόλου” ποιότητος.

Με εντολή της υφυπουργού Υγείας Κατερίνας Παπακώστα, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), πρόκειται να διενεργήσει συστηματικούς ελέγχους, για τη λειτουργία και το παρεχόμενο έργο των ιδιωτικών μονάδων αντιμετώπισης της εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες, προκειμένου να εξακριβωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και κατά επέκταση να προστατευθεί η υγεία και η ζωή των, υπό εξάρτηση ατόμων.

Πάντως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εγκεκριμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών απεξάρτησης είναι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α.)- 18 Άνω, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). 

Μεταξύ άλλων, σε αυτούς τους εγκεκριμένους φορείς παρέχονται πιστοποιημένες υπηρεσίες πρόληψης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και έγκυρης παρέμβασης, μείωσης της βλάβης, φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης (ΟΚΑΝΑ), αλλά και ψυχοκοινωνικής προσέγγισης σε στεγνά προγράμματα, καθώς και υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης των ατόμων με προβλήματα εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες.