Σε οκτώ πυλώνες η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας

Τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας, η οποια βασίζεται σε οκτώ πυλώνες-κλειδιά, ενέκρινε το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, που συνεδρίαση υπό την προεδρία του υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη και στο οποίο συζητήθηκαν επίσης όλες οι εξελίξεις σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία.

Ο επίτροπος, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας, Γκίντερ Έτινγκερ ενημέρωσε τους υπουργούς της ΕΕ σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας και το πλαίσιο 2030 για την ενέργεια και το κλίμα.

 

Οι οκτώ πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής περιλαμβάνουν:

 

– Την αύξηση του ευρωπαϊκού δυναμικού σε περίπτωση μείζονος διακοπής εφοδιασμού τον προσεχή χειμώνα

 

– Την ενίσχυση των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης και αλληλεγγύης και την προστασία κρίσιμων υποδομών

 

– Την κατάλληλη προσαρμογή της ενεργειακής ζήτησης, το χτίσιμο μιας καλά λειτουργούσας και πλήρως ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας

 

– Την αύξηση της ενεργειακής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ενδογενείς πόρους

 

– Την περαιτέρω ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών

 

– Τη διαφοροποίηση εξωτερικών προμηθειών και σχετικών υποδομών και

 

– Τη βελτίωση του συντονισμού εθνικών ενεργειακών πολιτικών

 

Σχετικά με τις διασυνδέσεις συμφωνήθηκε ότι απαιτούνται περισσότερα για μια πραγματικά ενοποιημένη εσωτερική αγορά, καθώς και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων επειγουσών καταστάσεων.

 

Επιβεβαιώθηκε, επίσης, ο σημαντικός ρόλος των έργων κοινού ενδιαφέροντος (PCIs) και η ανάγκη επιτάχυνσης όσων από αυτά έχουν τη μεγαλύτερη άμεση χρησιμότητα για την ασφάλεια του εφοδιασμού, χωρίς φυσικά να θίγεται η ολοκλήρωση όλου του καταλόγου των έργων που έχουν επιλεγεί.

 

Εξάλλου, στο Συμβούλιο επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία όσον αφορά στην πρόταση οδηγίας για την έμμεση αλλαγή χρήσης γης, τη λεγόμενη ILUC, για μια βιώσιμη ανάπτυξη των Βιοκαυσίμων στο μέλλον.

 

Η ελληνική Προεδρία εστίασε, κυρίως, σε δύο σημεία:

 

Πρώτον, στην ενίσχυση των προηγμένων βιοκαυσίμων (αυτών που παράγονται από άχυρο, απόβλητα, βιομάζα, φύκια κ.ά. και χαρακτηρίζονται από χαμηλή επίδραση της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου), παρέχοντας παράλληλα ευελιξία στα κράτη – μέλη.

 

Δεύτερον, στην ενίσχυση ορισμένων στοιχείων της πρότασης για τις τιμές ILUC και τις πιθανές επιπτώσεις των κοινοτικών πολιτικών που αφορούν στο περιβάλλον, στη γεωργία και στην κλιματική αλλαγή στα βιοκαύσιμα.

 

Ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, λίγο μετά τη λήξη του Συμβουλίου Ενέργειας, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τα εξής:

 

«Υπήρξε γενική συναίνεση στο σημαντικό δυναμικό της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας που αποτελεί σημαντικό ενεργειακό κοίτασμα της ΕΕ που μπορεί να αξιοποιηθεί με πολύ περιορισμένο κόστος έναντι άλλων δαπανηρών επιλογών και να συνεισφέρει ουσιαστικά στην μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και στην ενίσχυση της ανάπτυξης και απασχόλησης.

 

Για τους λόγους αυτούς αναμένεται η έκθεση επισκόπησης της Επιτροπής, μέσα στο 2014, αναφορικά με την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών και τις προοπτικές από ποιοτικής και ποσοτικής πλευράς.

 

Υιοθετήθηκαν ομόφωνα τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις τιμές και τα κόστη ενέργειας, την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και την ανταγωνιστικότητα της ενεργειακής βιομηχανίας.

 

Τα Συμπεράσματα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό και εξαιρετικά επίκαιρο πολιτικό μήνυμα και δέσμευση της ΕΕ προς την κατεύθυνση σταδιακής διαμόρφωσης ενός φθηνότερου και πλέον ανταγωνιστικού ενεργειακού τομέα, σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον κύκλο της, ο ενεργειακός ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο οξύνεται, και οι Ευρωπαίοι πολίτες, ιδίως τα νοικοκυριά και οι πλέον ευάλωτοι καταναλωτές, αλλά και οι μικρομεσαίες και ενεργοβόρες επιχειρήσεις συνεχίζουν να υποφέρουν από τις υψηλές τιμές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου».

 

Τέλος, στο Συμβούλιο συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία και στο πλαίσιο αυτό ο γενικός γραμματέας του Χάρτη Ενέργειας πρέσβης Ούρμπαν Ρούσνακ ενημέρωσε τους υπουργούς ενέργειας της ΕΕ.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ