Σε Βιολογία, Ν.Λογοτεχνία και Αρχές Οργάνωσης εξετάζονται οι υποψήφιοι

Οι μαθητές θα εξεταστούν σήμερα, στα μαθήματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Βιολογίας, Χημείας – Βιοχημείας και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν την Παρασκευή με τα μαθήματα Λατινικά (κατεύθυνσης), Χημεία (κατεύθυνσης) και Ανάπτυξη Εφαρμογών (κατεύθυνσης) για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.