Συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του προσφυγικού

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εκπόνηση κοινού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο την  Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015, στη διάρκεια της 29ης τακτικής συνεδρίασης.

Όπως ανέφερε κατά την εισήγησή της η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Καλυψώ Γούλα, «η απόφαση έρχεται ως συνέχεια της πρωτοβουλίας του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, στις 19 Νοεμβρίου 2015, ο οποίος συγκάλεσε σύσκεψη εκπροσώπων των τοπικών φορέων (Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμων, Στρατού, Αστυνομίας, ΟΛΘ, Λιμενικού) με στόχο την ανάληψη κοινής δράσης για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου μαζικής συρροής προσφύγων και μεταναστών στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και αντίστοιχων επαφών με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που δραστηριοποιήθηκαν με αφορμή τα όσα συνέβαιναν στην Ειδομένη. Στο πλαίσιο της συνάντησης της 19ης Νοεμβρίου με τους Δημάρχους και τους λοιπούς τοπικούς φορείς αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας εργασίας από εκπροσώπους και υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι θα καταρτίσουν το σχέδιο δράσης, αλλά και η υποβολή προς απόφαση στα οικεία Δημοτικά Συμβούλια εισήγησης για την επιβεβαίωση της βούλησης κάθε Δήμου για τη συμμετοχή του στο εγχείρημα της κατάρτισης κοινού τοπικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης».

Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, μολονότι η διαχείριση του αλλοδαπού πληθυσμού και η δημόσια ασφάλεια ανήκουν στην αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να στέκεται απαθής θεατής των όσων εκτυλίσσονται μπροστά της. Είναι καταστατικά δεσμευμένη να μεριμνά για τη διασφάλιση του συμφέροντος των δημοτών της απέναντι σε κάθε κατάσταση που απειλεί να ανατρέψει την ομαλότητα της τοπικής ζωής. Ταυτόχρονα, όμως υπέχει ένα θεμελιώδες καθήκον ηθικό και νομικό μαζί να προστρέχει και να συνδράμει, με βάση τις δυνάμεις της, κάθε πρόσωπο του οποίου δοκιμάζονται η επιβίωση και η αξιοπρέπεια, ασχέτως φυλής, εθνικότητας ή θρησκείας.

Είναι αυτονόητο ότι ο οριζόντιος αυτός συντονισμός και αυτοοργάνωση της δημοτικής συνέργειας μπορεί να επιτύχει μόνο σε συνδυασμό με τη παρέμβαση και στήριξη που είναι σε θέση να παρέχει η κεντρική διοίκηση του κράτους. Χωρίς να επιδιώκει να υποκατασταθεί στη θέση της τελευταίας, όμως, η δημοτική συνέργεια οφείλει να επιβεβαιώσει τη συνταγματική της αυτοτέλεια και να μην περιοριστεί σε ρόλο ουραγού που θα εκτελεί τις προκαθορισμένες από άλλους ενέργειες, αλλά να καταστρώσει σε διαρκή συνεννόηση με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και με την, κατά λόγο αρμοδιότητας, στήριξή τους το δικό της τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το σκεπτικό της απόφασης που ενέκρινε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο, το κοινό σχέδιο δράσης θα πρέπει να θέτει, μεταξύ άλλων, τους παρακάτω στόχους:

Να συγκεντρώσει και να συνθέσει σε μια ενιαία πολυπρισματική δομή άσκησης δημόσιων λειτουργιών και κοινωφελών υπηρεσιών τους διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους συνεργαζόμενων δημοτικών αρχών και τοπικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών

Να οργανώσει την κατανομή του βάρους της αντιμετώπισης των προβλημάτων ανθρωπιστικής στήριξης (ιδίως της προσωρινής στέγασης) και της σχετικής ευθύνης με τρόπο ισόρροπο και κοινωνικά ευαίσθητο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων αλλά και να διασφαλίσει ότι το βάρος που δέχεται η προτεινόμενη δημοτική συνέργεια δεν θα υπερβαίνει αυτό που αντιστοιχεί και σε κάθε άλλη περιοχή της χώρας

Να αναζητήσει δια της υποβολής σχετικών προτάσεων συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνών οργανισμών, τους αναγκαίους πόρους για την υποστήριξη κατάρτισης και υλοποίησης του σχεδίου έκτακτης ανάγκης

Για την  υλοποίηση του κοινού σχεδίου δράσης, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση ομάδας εργασίας από υπηρεσιακούς παράγοντες των εμπλεκόμενων φορέων, η οποία θα επεξεργάζεται τις προτάσεις που θα επικυρώνονται από τις διοικήσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή και να ορίσει υπηρεσιακή ομάδα που θα συμμετάσχει στην σχετική ομάδα εργασίας που θα δημιουργηθεί από τους φορείς.