Συνάντηση Μήτκα με τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας με τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, Orhan Yalman Okan.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας με τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, Orhan Yalman Okan

Συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Orhan Yalman Okan, παρουσία του Υποπροξένου κ. Muhammed Tan, είχε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2015, στην Πρυτανεία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αν. Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγήτρια Δέσποινα Κλαβανίδου, η Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου η Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Ιωάννα Γεωργιάδου και η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Ελένη Κωτσάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση των επιστημονικών συνεργασιών του ΑΠΘ με πανεπιστήμια της Τουρκίας, και η διοργάνωση φοιτητικών αθλητικών εκδηλώσεων στην Αδριανούπολη, στο πλαίσιο της Ένωσης Βαλκανικών Πανεπιστημίων (Balkan Universities Association), της οποίας την Προεδρία θα αναλάβει το ΑΠΘ το 2018. Συζητήθηκαν, επίσης, η διοργάνωση κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων με Σχολές Καλών Τεχνών της Τουρκίας, η συνεργασία σε θέματα αρχαιολογίας και ανασκαφών με ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών από αντίστοιχες σχολές των δύο χωρών, η αδελφοποίηση με ιατρικές σχολές της Τουρκίας, καθώς και η χορηγία κρατικών τουρκικών υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας εξέφρασε την ανησυχία και τον προβληματισμό του για τις διώξεις που γίνονται σε Τούρκους ακαδημαϊκούς στη γείτονα χώρα. Όπως χαρακτηριστικά είπε «Οι συνάδελφοί μας πανεπιστημιακοί θα πρέπει να απολαμβάνουν τα αγαθά της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ελευθερίας της έκφρασης που αποτελούν τους πυλώνες των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων».