Συντάξεις: Μειώσεις 8%-10% σε 240.000 επικουρικές

ΦΩΤΟ: REUTERS

ΦΩΤΟ: REUTERS

Το 20% των επικουρικών συντάξεων θα υποστεί περικοπές που θα κυμανθούν από 8% έως 10%, σε εφαρμογή των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/16.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, μετά τον πρώτο γύρο περικοπών ΟΠΟΥ επηρεάστηκαν 66.900 επικουρικές, η συνολική εικόνα είναι:

  1. Με την καταβολή των επικουρικών συντάξεων στις 2/9 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αναπροσαρμογής 1.236.000 συντάξεων και θα επηρεασθούν αρνητικά 230-240.000 από αυτές (20%).
  2. Η αναπροσαρμογή του 8/2016 επηρέασε 66.900 συντάξεις, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε παροχές κυρίως των Ταμείων του Δημοσίου. Το σύνολο αυτών των συντάξεων είναι 311.680 και αφορούσαν τα εξής επικουρικά ταμεία: ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΟΤΕ, ΟΤΕ ΕΛΤΑ, ΕΡΤΤ, ΕΤΒΑ, ΕΛΕΜ, ΤΕΑΧ, ΤΕΑΥΠΣ. Από αυτές τις 66.900 συντάξεις οι 46.000 είχαν μεσοσταθμική μείωση 8% -10%, δηλαδή μικρότερη των 20,00 € μηνιαίως.
  3. Η αναπροσαρμογή του 9/2016 αφορά 805.900 συντάξεις των τέως Ταμείων: ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΑΠΤΠ και ΤΕΑΠ-ΔΕΗ επιφέροντας μειώσεις σε 140.000-150.000.
  4. Ο τρίτος γύρος της διαδικασίας των μειώσεων για τα υπόλοιπα επικουρικά Ταμεία, που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ, θα ολοκληρωθεί με την πληρωμή του Οκτωβρίου 2016.
  5. Κατά την πληρωμή των συντάξεων των μηνών Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου θα υπάρξει ισόποση της μείωσης μηνιαία παρακράτηση, για τους μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο, αντίστοιχα.
  6. Με την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής για το σύνολο των συντάξεων που χορηγούνται από το ΕΤΕΑ, θα αναρτηθούν αναλυτικά εκκαθαριστικά (με την πληρωμή του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου 2016).
  7. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2016 έγινε με βάση τις καταστατικές διατάξεις που όριζαν ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης, το ποσοστό εισφοράς κάθε τέως Ταμείου και το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης (μικτή σύνταξη μείον τις μειώσεις των Ν. 4024, 4051, 4052 και 4093).

Πηγή: Ναυτεμπορική