Δελτίο Τύπου: Σκάνδαλο Προσωπικών Δεδομένων και δυνατότητα τεχνητής υποβίβασης της Ελληνικής Αγοράς δημιουργεί η πώληση “κόκκινων δανείων” σε ξένα funds, τονίζει αγωγή που κατέθεσαν Έλληνες Δανειολήπτες

Θεσσαλονίκη, 3/7/2020

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδας κ. Χ. Περβανάς ενημέρωσε χθες, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θανάση Θεοχαρόπουλο για την αγωγή που κατέθεσαν σαράντα έξι (46) μέλη του Συλλόγου, των οποίων τα δάνεια πωλήθηκαν σε Ιρλανδική “Εταιρεία Ειδικού Σκοπού” (fund).

Η κοινή αγωγή, που είναι η 1η που κατατίθεται για το θέμα στην Ελλάδα, κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών ενάντια στην Eurobank Ergasias Α.Ε. και στο Ιρλανδικό fund, ζητώντας να καταστεί άκυρη η πώληση των δανείων.

Όπως τονίζεται στην αγωγή, η πώληση σε funds που δεν ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδας, από την Αρχή Προσωπικών Δεδομένων, από την Αρχή Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και αντίστοιχους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δημιουργεί σειρά σοβαρών θεμάτων που από τη μία δυσχεραίνουν τη θέση των δανειοληπτών και από την άλλη δημιουργούν θέματα προσωπικών δεδομένων, διαφάνειας και πιθανής τεχνητής υποβίβασης της ελληνικής αγοράς.

Ξεκινώντας από το νομικό πλαίσιο, τονίζεται ότι τα funds δεν είναι διαφανή και δημοσίως ελεγχόμενα πιστωτικά ιδρύματα, μπορούν να έχουν έδρα οπουδήποτε στον κόσμο (π.χ σε “φορολογικούς παράδεισους”), να αποτελούν σχήματα “ξεπλύματος χρημάτων”, να ασκούν τεχνικές εκβιασμού των πολιτών, να σκοπεύουν σε στρατηγικούς πλειστηριασμούς και να διαμορφώνουν με τεχνητό τρόπο τις αξίες ολόκληρων περιοχών της ελληνικής και της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Τα μέλη του Συλλόγου Δανειοληπτών καταγγέλλουν επίσης τη χωρίς έλεγχο μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων, ειδικά σε μια εποχή που αυτά αποτελούν κυρίαρχο “προϊόν” στην παγκόσμια αγορά. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά την πώληση των δανείων, μεταβιβάζονται στις “εταιρείες ειδικού σκοπού” και χωρίς έγκριση των ιδίων όλα τα προσωπικά δεδομένα των δανειοληπτών και των εγγυητών, η περιουσία, το ιστορικό, οι ασθένειες, η οικογενειακή κατάσταση, τα στοιχεία των καρτών, οι καταβολές, τα έσοδα, οι καταθέσεις ολόκληρων οικογενειών κ.ά. Δημιουργείται έτσι σοβαρό θέμα ασφάλειας και δικαίου, το οποίο αφορά χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις.

Η αγωγή, τέλος, εξηγεί ότι η όλη διαδικασία πώλησης έρχεται σε αντίθεση με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4354/2015, όπου ορίζεται το πλαίσιο της πώλησης των δανείων σε ξένα funds. Εκεί αναφέρεται ρητά πως ένας από τους στόχους του νόμου είναι να λάβει ο δανειολήπτης ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθμισης των οφειλών του, καθώς το fund θα αγοράζει τις οφειλές σε τιμές μικρότερες της ονομαστικής αξίας τους, άρα μπορεί να κάνει και καλύτερες ρυθμίσεις. Όμως, σε αντίθεση με τα παραπάνω, ούτε οι τράπεζες ούτε τα funds κάνουν μέχρι σήμερα προτάσεις εξαγοράς των δανείων, ενώ σιωπηρά απορρίπτουν τα αιτήματα ρύθμισης των δανειοληπτών. Ο δανειολήπτης βρίσκεται χωρίς προειδοποίηση σε διαπραγμάτευση με άγνωστα πρόσωπα και εταιρείες από ξεκάθαρα μειονεκτική θέση.

Τέλος, η αγωγή καταγγέλει πως με την πώληση σε αδιαφανή ιδρύματα καταπατάται η “Αρχή της Ελευθερίας των Συμβάσεων”, σύμφωνα με την οποία κάθε συμβαλλόμενος επιλέγει ελεύθερα το πρόσωπο του αντισυμβαλλομένου του, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση των funds, καθώς είναι εταιρείες για τις οποίες ο δανειολήπτης δεν γνωρίζει τίποτα και πιθανότατα δεν θα δεχόταν ποτέ να προχωρήσει σε δανειακή σύμβαση μαζί τους.

Η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια.


Η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια.