Στάση εργασίας εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές την Πέμπτη

ΦΩΤΟ: ICON PHOTOPRESS/ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ICON PHOTOPRESS/ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ΑΡΧΕΙΟΥ

Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στις Ανεξάρτητες Αρχές την Πέμπτη από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα λειτουργίας τους.

Όπως αναφέρουν, πολλές Αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στη λήψη αποφάσεων και επί της ουσίας αδυνατούν να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους.

«Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων και την προστασία του καταναλωτή, την υλοποίηση των προσφάτως θεσμοθετημένων αλλαγών στη δημόσια διοίκηση και τη διασφάλιση συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων», συμπληρώνουν.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται δυσχέρειες λειτουργίας αντιμετωπίζουν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και ο Συνήγορος του Πολίτης (ΣτΠ).