ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός των γυναικών των Ενόπλων Δυνάμεων από τις μάχιμες ειδικότητες

Το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας, με τις υπ’ αριθμ. 162 και 163/2015 αποφάσεις του, έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του άρθρου 1 του νόμου 2936/2001, με την οποία προβλέπεται η κατάταξη των γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) μόνο σε ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης και ο αποκλεισμός τους από το σύνολο των επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων.

 

Λόγω της αντισυνταγματικότητας οι δύο επίμαχες υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του ΣτΕ για οριστική κρίση.

 

Οι δύο υποθέσεις που απασχόλησαν το ΣτΕ αφορούν το προ του 2007 νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επέτρεπε στις γυναίκες να καταταγούν μόνο στις ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης και απέκλειε τις γυναίκες από όλες τις άλλες επιχειρησιακές και τεχνικές ειδικότητες των Ενόπλων Δυναμένων. Οι θέσεις των ειδικοτήτων διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης ήταν κατά πολύ λιγότερες από τις θέσεις των επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων.

 

Τους συμβούλους Επικρατείας τους απασχόλησε η υπόθεση δύο γυναικών, οι οποίες τη διετία 2005-2006 υπέβαλαν αίτηση για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για ΕΠΟΠ Στρατού Ξηράς. Στις αιτήσεις τους δήλωσαν τις ειδικότητες υπηρέτης όλμων, πολυβόλων, πυροβόλων, χειρίστρια οργάνων ελέγχου πυρός, κ.λπ. Όμως, κατά την μοριοδότηση και οι δύο υποψήφιες κρίθηκαν ακατάλληλες για τις ειδικότητες που είχαν δηλώσει, καθώς οι ειδικότητες αυτές προβλεπόντουσαν μόνο για άνδρες. Οι δύο υποψήφιες αποκλειστήκαν και προσέφυγαν στα Διοικητικά Δικαστήρια.

 

Ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, ο οποίος χειρίστηκε τις υποθέσεις αυτές και έχει ειδικευθεί σε παρόμοια θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, αναφέρει -σε δήλωσή του- ότι με τις αποφάσεις του ΣτΕ κρίθηκε:

 

«Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2936/2001, με την οποία προβλέπεται η κατάταξη των γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών μόνο σε ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης και ο αποκλεισμός τους από το σύνολο των επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, συνιστά απόκλιση από την αρχή της ισότητας των φύλων κατά την πρόσβαση στο επάγγελμα του ΕΠΟΠ και την εκπαίδευση που απαιτείται για την άσκησή του. Από το περιεχόμενο όμως των διατάξεων του νόμου αυτού δεν προκύπτει ότι ο κοινός νομοθέτης, για τη θέσπιση τής ως άνω απόκλισης, έλαβε υπόψη του και εκτίμησε συγκεκριμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος, σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες των επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων των ΕΠΟΠ, όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Στρατιωτικό Κανονισμό 105-2/1999, για την άσκηση των οποίων, λόγω της φύσης τους και των συνθηκών υπό τις οποίες ασκούνται, θεώρησε ότι ο παράγοντας του φύλου διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο.

 

Επομένως, δεν προκύπτουν κριτήρια συγκεκριμένα και πρόσφορα να δικαιολογήσουν τον θεσπιζόμενο με τις προαναφερόμενες διατάξεις πλήρη αποκλεισμό των γυναικών από το σύνολο των επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων των ΕΠΟΠ και να επιτρέψουν στο Δικαστήριο να ελέγξει αν η πρόσβαση στις συγκεκριμένες ειδικότητες δικαιολογείται πράγματι από τη φύση των καθηκόντων αυτών, δηλαδή, εάν πρόκειται για καθήκοντα, η άσκηση των οποίων απαιτεί δυνατότητες που, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, διαθέτουν, κατά κανόνα, σε μεγαλύτερο βαθμό οι άνδρες».