Στην ιδιωτική ασφάλιση στρέφονται οι έλληνες

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Η κατάρρευση του συστήματος υγείας και η αβεβαιότητα στο συνταξιοδοτικό οδήγησε τους Έλληνες μεσούσης της κρίσης να στραφούν στην ιδιωτική ασφάλιση. Ασφάλειες ζωής, υγείας, ομαδικά ασφαλιστήρια, συνταξιοδοτικά προγράμματα συνδεδεμένα με επενδύσεις σημείωσαν αλματώδη αύξηση το 2014.

Στα 4 δις ευρώ έφτασε η παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων κατά το 2014, σύμφωνα με την ετήσια Ετήσια Στατιστική Έκθεση για το 2014  της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας.

Από αυτά το 1,9 δις ευρώ προήλθε από τις ασφάλειες ζωής, που σημειώνουν μία αύξηση της τάξης του 13,3% σε αποπληθωρισμένες τιμές έναντι του 2013.
Αντίθετα κάμψη σημείωσαν τα ασφάλιστρα που προήλθαν από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, το ποσοστό των οποίων μειώθηκε  κατά 10,5% ή 9,4% σε αποπληθωρισμένες τιμές.

Αλματώδη αύξηση κατά 61% σημείωσε ο κλάδος ασφάλισης ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις συγκεντρώνοντας 398 εκατ. ευρώ ενώ σημαντική είναι και η αύξηση του κλάδου ζωής, που αφορά στα ατομικά και ομαδικά ασφαλιστήρια και στις συμπληρωματικές καλύψεις υγείας, που συγκεντρώνουν και τον μεγαλύτερο όγκο των ασφαλίστρων (1,2 δις ευρώ) από τον κλάδο ζωής. Και ο δείκτης αυτός εμφανίζεται αυξημένος κατά 1,4%.

Οι σημαντικότεροι σε όγκο ασφαλίστρων κλάδοι- στις ασφαλίσεις κατά ζημιών- είναι αυτοί που έχουν σχέση με την ασφάλιση του αυτοκινήτου και της περιουσίας Οι δύο κλάδοι σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτου (αστική ευθύνη και κάλυψη χερσαίων οχημάτων) είναι μειωμένοι κατά 14,1% σε σχέση με το 2013 και συγκεντρώνουν 1,2 δις ευρώ.

Οι τρεις κλάδοι σχετικά με την ασφάλιση περιουσίας και ειδικότερα η ασφάλιση για πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης, λοιπές ζημιές αγαθών και διάφορες χρηματικές απώλειες συγκεντρώνουν 503 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένοι κατά 8,4% σε σχέση με το 2013.

Οι συνολικές αποζημιώσεις που κατέβαλαν το 2014 οι ασφαλιστικές εταιρίες μειώθηκαν κατά 10,7% και ανήλθαν στα 2,4 δις ευρώ. Από αυτά το 1,5 δις ευρώ ήταν οι αποζημιώσεις και οι παραοχές για τις ασφαλίσεις ζωής και τα 850 εκατ. οι ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Τη μερίδα του λέοντος στις αποζημιώσεις έχει ο κλάδος ασφάλισης αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, καθώς οι εταιρίες πλήρωσαν στους δικαιούχους 567 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την εικόνα στην αγορά των ασφαλιστικών εταιριών παρουσιάζεται μια σημαντική συγκέντρωση στο χώρο των ασφαλίσεων ζωής, καθώς οι πέντε πρώτες εταιρίες κατέχουν το 76,7% των συνολικών ασφαλίσεων και οι πρώτες δέκα το 92,9%.

Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών οι πέντε πρώτες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε παραγωγή διαθέτουν το 38,8% της αγοράς έναντι 37,6% το 2013. Μερίδιο μεγαλύτερο του 10% εμφανίζει μόνο μία εταιρία ενώ 15 κατέχουν μερίδια από 2-10%.