Στις Βρυξέλλες ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης για την κρίση του ευρώ

Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης παραβρέθηκε, σήμερα 4 Απριλίου 2019, στη δημόσια διαβούλευση και στις εργασίες της ομάδας μελέτης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), ως ειδικός σύμβουλος για τη σύνταξη της σχετικής γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ.

Ο κύριος Ζαρωτιάδης συνεισέφερε στη διαδικασία αναδεικνύοντας τη σημασία της ανάκτησης της δημοκρατικής νομιμοποίησης και των πολιτικών ενίσχυσης της κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικότερα στις υστερούσες περιφέρειες. Η συνέχιση της αντίθετης πορείας που ακολουθείται ως σήμερα οδηγεί στην αυτοακύρωση του πειράματος του κοινού νομίσματος.

Ειδικότερα ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προκύπτουν από τις εμμονές στις περιοριστικές πολιτικές και σε έναν ανταγωνισμό κόστους και χαμηλών μισθών. 

Επιπρόσθετα, αξιοποιώντας τις εργασίες της ΕΟΚΕ και τη συνεργασία με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο επικεφαλής της ΔΚΘ «Υψίπολις» συζήτησε τις δυνατότητες προοδευτικών, αναπτυξιακών πολιτικών σε περιφερειακό, δημοτικό επίπεδο.