Στο -0,8% ο αποπληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Κατά 0,8% μειώθηκε τον Σεπτέμβριο ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Σεπτεµβρίου 2013, με τον πληθωρισμό να παραμένει αρνητικός για 19ο συνεχόμενο μήνα.

 

Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, ο ΓΔΤΚ τον Σεπτέµβριο παρουσίασε αύξηση 2,1%.

 

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Οκτωβρίου 2013 – Σεπτεµβρίου 2014 σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Οκτωβρίου 2012 – Σεπτεµβρίου 2013 παρουσίασε µείωση 1,4%, έναντι µείωσης 0,1%, που σηµειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούµενο δωδεκάµηνο. 
Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά 2,1% τον µήνα Σεπτέµβριο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Αυγούστου 2014, προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες µεταβολές:

 

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

 

α) Κατά 0,6% της οµάδας «∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα αρνί και κατσίκι (νωπά), νωπά πουλερικά, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση των τιµών στα γαλακτοκοµικά και αυγά.

 

β) Κατά 35,6% της οµάδας «Ένδυση και υπόδηση», λόγω επαναφοράς των τιµών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις.

 

γ) Κατά 5,3% της οµάδας «∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω επαναφοράς των τιµών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις.

 

δ) Κατά 0,3% της οµάδας «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των οδοντιατρικών υπηρεσιών.

 

ε) Κατά 0,3% της οµάδας «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών των ξενοδοχείων.

 

στ) Κατά 1,2% της οµάδας «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω επαναφοράς κυρίως των τιµών των ειδών ταξιδίου και λοιπών προσωπικών ειδών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις.

 

2. Από τις µειώσεις των δεικτών:

 

α) Κατά 0,1% της οµάδας «Στέγαση», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών των ενοικίων κατοικιών.

 

β) Κατά 0,6% της οµάδας «Μεταφορές»,λόγω µείωσης κυρίως των τιµών των καυσίµων αυτοκινήτου(βενζίνη) και στα εισιτήρια αεροπλάνων. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών.

 

γ) Κατά 0,4% της οµάδας «Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα βιβλία.

 

δ) Κατά 2,9% της οµάδας «Εκπαίδευση», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και ΙΕΚ.