Στο φως νέα σημαντικά ευρήματα στη Βεργίνα (ΦΩΤΟ)

Νέες πολύ σημαντικές ανακαλύψεις στη Βεργίνα και ειδικότερα στο κέντρο της αρχαίας πόλης των Αιγών δημοσιοποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Αρχαιολογική Υπηρεσία.  

 

Η ομότιμή καθηγήτρια του ΑΠΘ, Στέλλα Δρούγου, αποκάλυψε ότι: 

 

«Η ανασκαφή στον Τομέα Τσακιρίδη, στο κέντρο της αρχαίας πόλης των Αιγών στη Βεργίνα, πραγματοποιείται ήδη από το 2005-2006 σε μικρές ανασκαφικές περιόδους και με ελάχιστα οικονομικά μέσα. Ο χώρος βρίσκεται στα βορειοδυτικά του γνωστού Μητρώου της Βεργίνας και τον χωρίζει από αυτόν ένας από τους χαρακτηριστικούς ξηροπόταμους που διασχίζουν την αρχαία πόλη.

 

Στη διάρκεια των σύντομων αυτών ανασκαφικών περιόδων προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την όψιμη ελληνιστική και ρωμαϊκή φάση της πόλης, όπως μαρτυρούν τα πολυπληθή ευρήματα.

Στο βόρειο τμήμα του τομέα αναγνωρίζονται πρόχειρα χτισμένοι χώροι, λιθόστρωτες αυλές τις οποίες διασχίζουν πήλινοι ή λίθινοι αγωγοί νερού, μεγάλοι λάκκοι απορριμμάτων ή πιθαριών, ενώ ανάμεσα στα ευρήματα σημειώνονται  πολλές σκουριές, πηλοί κλπ.

 

Στο νότιο τμήμα του τομέα, όπου είναι πλέον φανερή η υψομετρική διαφορά, με κλίση του εδάφους προς τα ΝΑ διαπιστώνονται πυκνά κατάλοιπα θεμελίων και τοίχων από την ίδια χρονολογική περίοδο (2ος αι. π. Χ. – 1ος αι. μ. Χ.), τα οποία όμως θα πρέπει να συνδεθούν πιθανώς με το γειτονικό  Μητρώον. Ένας ισχυρός αναλημματικός τοίχος προστατεύει το οικοδομικό αυτό συγκρότημα που εκτείνεται και πέραν των ανατολικών ορίων του Τομέα, ενώ παράλληλα  φάνηκαν  κατάλοιπα θεμελίων που πρέπει να συνδέονται με παλιότερα κτήρια από τους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους.

 

Τα κινητά ευρήματα – κυρίως πήλινα ειδώλια – της φετινής σύντομης ανασκαφικής ενισχύουν την υπόθεση μας για τη σχέση του νέου οικοδομικού συγκροτήματος προς το Μητρώον. Αποκαλύπτεται ότι το μεγάλο Ιερό της Μητέρας των Θεών είχε μεγαλύτερη έκταση, αλλά και χρονολογική διάρκεια από όσα είχε υπολογιστεί κατά την παλιότερη έρευνά του. Απομένει να αποδειχθεί η υπόθεση αυτή με την μελλοντική ανασκαφή του χώρου, που επιδιώκουμε να φωτίσει την τελική φάση της αρχαίας και σημαντικής αυτής πόλης, αλλά και του ίδιου του βασιλείου με τις απαραίτητες αρχαιολογικές μαρτυρίες».

 

Ολα τα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν θα αποκαλυφθούν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 και ώρα 13.15, στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο του Αρχαιολογικού Συνεδρίου για τις ανασκαφές του 2014 στη Μακεδονία και τη Θράκη.

 

Αρωγοί του Αρχαιολογικού Έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.

 

Φωτογραφία 1: Τομέας Τσακιρίδη, νοτιοανατολικό τμήμα.

Φωτογραφία 2: Τομέας Τσακιρίδη, Πήλινο ειδώλιο. Γυναικεία μορφή

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr