Στο μισό οι ποινές για συνταξιούχους που δουλεύουν

Μικρότερο πρόστιμο θα πληρώνουν οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται και το δηλώνουν εκ των υστέρων στο Ταμείο τους, καθώς η ποινή που θα τους επιβάλλεται θα έχει τόκο 4,56% (αντί 8,5%) ενώ θα μπορούν να «πληρώσουν» συμψηφίζοντας το πρόστιμο με το 25% της μηνιαίας τους σύνταξης που δεν μπορούσαν να το πράξουν μέχρι σήμερα.

 

Οι μικρές αυτές όμως ελαφρύνσεις εξανεμίζονται στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δηλώσουν την εργασία τους, γιατί θα υποχρεωθούν, αναδρομικά, τόσο οι ίδιοι όσο και οι εργοδότες τους, στην καταβολή αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών με τόκους και προσαυξήσεις από την ημέρα που δήλωσαν ότι ανέλαβαν εργασία!

 

Εγκύκλιος

 

Τις αλλαγές στο καθεστώς κυρώσεων για τους εργαζόμενους συνταξιούχους εξειδικεύει ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε όσους έπρεπε να είχαν δηλώσει την εργασία τους ως τις 24/12/2014 και δεν το έπραξαν, να πληρώσουν το πρόστιμο που τους αναλογεί μειωμένο κατά 50% εφόσον βέβαια προχωρήσουν σήμερα στη δήλωση ανάληψης εργασίας.

Η διευκόλυνση αυτή αφορά κυρίως όσους συνταξιοδοτήθηκαν από το Δημόσιο και εξακολουθούν να απασχολούνται σε δημόσιους φορείς χωρίς να έχουν προβεί στη δήλωση της εργασίας τους, ενώ μισθοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αντίθετα, οι συνταξιούχοι που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν κανένα πρακτικό όφελος από το μειωμένο πρόστιμο αφού η  δήλωση εργασίας μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή επειδή η μισθοδοσία τους δεν «περνάει» και δεν ελέγχεται από το Δημόσιο.

Τι ισχύει

 

Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία θα πρέπει να το δηλώσουν οι ίδιοι στο Ταμείο από το οποίο παίρνουν την κύρια και την επικουρική σύνταξη και πάντα πριν από την ανάληψη της εργασίας. Αν εντοπιστούν από ελέγχους, τότε επιστρέφουν τις συντάξεις που πήραν ενόσω εργάζονταν, με τόκο που τώρα πέφτει στο 4,5%. Το ελάχιστο πρόστιμο ήταν πριν 2 συντάξεις και τώρα πέφτει στην επιστροφή μίας σύνταξης.

Όσοι είναι πάνω από 55 ετών και συνεχίζουν να εργάζονται ως μισθωτοί έχουν περικοπή κατά 70% στο ποσό της κύριας σύνταξης ή στο άθροισμα δύο ή περισσότερων κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.005 ευρώ, εφόσον βέβαια δηλώσουν την εργασία τους. Για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, το όριο της σύνταξης ή του αθροίσματος των κύριων συντάξεων πάνω από το οποίο επιβάλλεται η περικοπή κατά 70% αυξάνεται στα 1.206 ευρώ.

 

Αν ο συνταξιούχος απασχολείται ως μισθωτός και είναι κάτω των 55 ετών, τότε η σύνταξη αναστέλλεται και επαναχορηγείται με τη συμπλήρωση του 55ου έτους οπότε και υπάγεται σε περιορισμό του ποσού που υπερβαίνει τα 1.005 ή τα 1.206 ευρώ (αν έχει ανήλικο τέκνο ή παιδιά που σπουδάζουν ή είναι ανίκανα για βιοποριστική εργασία).

Για τους συνταξιούχους των κατωτάτων ορίων, δηλαδή για όσους λαμβάνουν 487 ευρώ και απασχολούνται με δήλωση τους, η σύνταξη περιορίζεται στο λεγόμενο οργανικό ποσό, δηλαδή τους μένει μόνο η σύνταξη που αναλογεί στις εισφορές τους και αφαιρείται το προνοιακό κομμάτι που συμπληρώνει το κράτος. Στα κατώτατα όρια, σύνταξη που αντιστοιχεί σε εισφορές είναι μεταξύ 230 και 310 ευρώ, που σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος των 487 ευρώ θα χάσει από 257 έως 1 77 ευρώ αν εργαστεί και το δηλώσει στο ΙΚΑ.

Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος ασκεί επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΕΤΑΑ (ως αυτοαπασχολούμενος) τότε υποχρεώνεται να πληρώνει προσαυξημένες κατά 50% τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ περικόπτεται όλο το ποσό σύνταξης ή του αθροίσματος των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 2.010 ευρώ.

Εξαιρούνται Από τις περικοπές εξαιρούνται:

 

• Οι συνταξιούχοι λόγω χηρείας.
• Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
• Οι συνταξιούχοι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον παιδί είναι ανήλικο ή σπουδάζει και δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος.

 

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος