Στο στόχαστρο οι παροχές σε είδος που λαμβάνουν οι ένστολοι

Ειδική έκθεση για τις παροχές σε είδος που λαμβάνουν οι ένστολοι θα καταρτίσει στο αμέσως προσεχές διάστημα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε μια προσπάθεια να υπολογιστεί για πρώτη φορά το κόστος που συνεπάγονται αυτές για τον προϋπολογισμό.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών των ενστόλων οδηγεί το Δημόσιο στην υιοθέτηση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με το n.gr, στη βάση αυτή θα καταγραφούν για πρώτη φορά οι δαπάνες που δεν σχετίζονται με την άμεση μισθοδοσία των ένστολων, αλλά με τις παροχές που λαμβάνουν σε είδος.

 

Ενδεικτικά στο επίκεντρο θα βρεθούν παροχές που σχετίζονται με:

 

  • Τα Στρατιωτικά Πρατήρια – Προμηθευτικούς Οργανισμούς-Λέσχες.
  • Τα Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ)
  • Τις Λέσχες Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).
  • Τα Επιδοτούμενα Στεγαστικά Δάνεια σε Στρατιωτικούς μέσω του Αυτονόμου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος.
  • Τη διάθεση υπηρεσιακών αυτοκινήτων που ισχύσει για αξιωματικούς από το βαθμό του Συνταγματάρχη και άνω.

 

Τι απαντούν οι ένστολοι

Οι ενώσεις των ένστολων έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει πως όλες οι παραπάνω παροχές δεν αποτελούν προνομία.

Ενδεικτικά για τα Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας αναφέρουν πως το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων έχει το δικαίωμα να διαμείνει σε αυτά για περίπου 12 μέρες έναντι ενός σχετικά μικρού τιμήματος για ενοίκιο. ΚΑΑΥ υπάρχουν μόνο στην ηπειρωτική Ελλάδα και δεν επαρκούν για όλο το στρατιωτικό προσωπικό.

Για τις λέσχες αξιωματικών αποσαφηνίζουν πως δεν είναι ιδρύματα και τα στελέχη και οι οικογένειές τους δεν σιτίζονται δωρεάν εκεί, αλλά πληρώνουν κανονικά. 

Για τα στρατιωτικά πρατήρια -στα οποία πλέον έχουν πρόσβαση και οι δικαστικοί- υποστηρίζουν πως εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τις μονάδες και οι τιμές τους είναι ίδιες με εκείνες πολυκαταστημάτων και σουπερ μάρκετ.

Για τα στρατιωτικά οικήματα αξιωματικών ξεκαθαρίζουν πως τα διαμερίσματα του Αυτονόμου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών επαρκούν για τη στέγαση μόνο του 5% των στελεχών και ως εκ τούτου κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει πως πρόκειται για μια μόνιμη παροχή σε είδος.

 

Η φορολόγηση των παροχών σε είδος

Πάντως, η πρωτοβουλία του Γενικού Λογιστηρίου να καταγράψει τις παροχές σε είδος των ένστολων συμπίπτει χρονικά με τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τη φορολόγηση των παροχών σε είδος από την 1η Ιανουαρίου 2015 στα πλαίσια του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 4172/2013, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος. 

Στις παροχές σε είδος συμπεριλαμβάνονται η παροχή αυτοκινήτου, παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, η παραχώρηση κατοικίας κλπ. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι παροχές σε είδος υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου όπως ακριβώς και το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.