Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους επαγγελματοβιοτέχνες το Σάββατο

Τη διαμαρτυρία της για «τις ακραίες και ισοπεδωτικές πολιτικές της κυβέρνησης και για τον απαξιωτικό τρόπο που αντιμετωπίζει τιςπολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με την πολιτική του ακρωτηριασμού» εκφράζει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (ΟΒΣΘ), η οποία καλεί σεσυγκέντρωση το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, κάτω από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

 

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση της, η ΟΒΣΘ διεκδικεί:

“Α. Ασφαλιστικό – ΟΑΕΕ
  Σε σχέση με τις οφειλές στον ΟΑΕΕ οι κοινή μας πρόταση είναι η ακόλουθη: Κεφαλαιοποίηση, πάγωμα και μετατροπή των οφειλών για τους ενεργούς οφειλέτες σε ασφαλιστικό χρόνο. Με το πέρας του εργασιακού-ασφαλιστικού του βίου ο κάθε οφειλέτης να έχει το δικαίωμα εξαγοράς αυτού του ασφαλιστικού χρόνου. Σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνει μειωμένη κατά το ποσό της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σύνταξη.  Ως προς τις τρέχουσες εισφορές να δοθεί στους ασφαλισμένου το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κλάσης. Επίσης, προτείνεται η ενεργοποίηση του αδρανούς λογαριασμού ανεργίας πέραν του επιδόματος και στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανέργων επαγγελματιών με την θέσπιση «τεκμηρίου διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας» ανάλογου με αυτό που ισχύει και για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ. Αποποινικοποίηση των οφειλών, άμεση κατάργηση του ΚΕΑΟ και ίση μεταχείριση των ΕΒΕ με άλλες επαγγελματικές ομάδες που δεν διώκονται ποινικά για οφειλές στα ασφαλιστικά τους ταμεία

Β. Φορολογικό
   Σε σχέση με τη φορολογική πολιτική και την κατάσταση υπερφορολόγησης των ΜμΕ οι κοινές προτάσεις των φορέων είναι οι ακόλουθες:

Ως προς τη φορολογία των επιχειρήσεων προτείνεται ενιαίος φορολογικός συντελεστής 15% επί των κερδών όλων των επιχειρήσεων. Παράλληλα στην περίπτωση διανομής κερδών προτείνεται μία περαιτέρω φορολόγηση της τάξεως του 15%.
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Προτείνεται ενιαία κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως της πηγής εισοδήματος. Αφορολόγητο και για τους επιχειρηματίες με προσαύξηση ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Τέλος, προτείνεται η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης.
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος Επιχειρήσεων. Προτείνεται η μείωση κατά 50 % του υφιστάμενου ποσοστού από το επόμενο οικονομικό έτος.
Τέλος Επιτηδεύματος. Προτείνεται επαναφορά του ύψους στα προηγούμενα επίπεδα μέχρι την πλήρη εξάλειψή του.
 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Προτείνεται η μείωση των συντελεστών μέχρι την πλήρη κατάργησή της.
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές στην Εφορία. Προτείνεται η επέκταση του αριθμού των δόσεων έως τις 100 μηνιαίες και μείωση των προσαυξήσεων. Επιπρόσθετα, προτείνεται η εκλογίκευση των προστίμων αλλά και των προσαυξήσεων που προκύπτουν από τόκους υπερημερίας. Στο πλαίσιο αυτό, τέλος, προτείνεται η επαναφορά σε ισχύ του Διοικητικού Συμβιβασμού.
Συλλογή Αποδείξεων. Προτείνεται η επέκταση της ισχύος του και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Σε σχέση με τον ΦΠΑ διατυπώνονται οι εξής προτάσεις:

(β) Αυτόματη επιστροφή ΦΠΑ για τις συνεπείς επιχειρήσεις χωρίς έλεγχο,

(γ) Συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ΦΠΑ σε όλες τις συναλλαγές

(δ) Καταβολή του ΦΠΑ με την αποπληρω

(α) Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο 20.000 – 25.000 Ευρώ,

μή και όχι με την έκδοση του τιμολογίου

Σε σχέση με το μέτρο αφαίρεσης του ΑΦΜ προτείνεται η παρακολούθηση και όχι η αφαίρεσή του.
Σε σχέση με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων προτείνουμε:

(α) την απαλλαγή από τον φόρο αυτό εκείνης της ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι συντελεστής παραγωγής
(β) την απαλλαγή από τον φόρο αυτό της πρώτης ή κύριας κατοικίας στη βάση προϋποθέσεων που σχετίζονται με την οικογενειακή κατάσταση
(γ) την απαλλαγή από το φόρο αυτό κατά το μέρος της αξίας της περιουσίας που είναι ενυπόθηκο
(δ) την κατάργηση του λεγόμενου «Συμπληρωματικού Φόρου»

Γ. «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ»
  Σε σχέση με τα επιχειρηματικά δάνεια προς τις τράπεζες που είναι στο λεγόμενο «κόκκινο», τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 44 δις Ευρώ και μόνο το ένα τρίτο από το ποσό αυτό αναφέρεται στις ΜμΕ βασική μας αρχή είναι ότι η ρύθμιση αυτών των δανείων δεν πρέπει να αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, δηλαδή στη μονόπλευρη βιωσιμότητά τους αλλά και στη βιωσιμότητα αυτών των χρεών από τη σκοπιά του οφειλέτη. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση της επιχείρησης επομένως και τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων είτε με επέκταση του χρόνου αποπληρωμής χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση του ποσού με τόκους είτε με μείωση του επιτοκίου. Θεωρούμε ότι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μια νέα γενιά προβληματικών επιχειρήσεων.”

Η ΟΣΒΕ καλεί όλους τους επαγγελματοβιοτέχνες να δώσουν δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση για την “ανατροπή των πολιτικών που οδήγησαν και οδηγούν χιλιάδες επιχειρήσεις στο κλείσιμο και την κοινωνία στην εξαθλίωση”.