Συναίνεση και μεταρρυθμίσεις για έξοδο από την κρίση

Πολιτική συναίνεση και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων αποτελούν τα «κλειδιά» για την έξοδο από την οικονομική κρίση και την επιστροφή στην ανάπτυξη, επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας στην ενδιάμεση έκθεση για τη νομισματική πολιτική.

 

Προβλέπει ανάπτυξη 0,7% για φέτος και 2,5% για το 2015 και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις έγινε σαφές ότι «η χώρα μας ακόμη χρειάζεται υποστήριξη από ένα αξιόπιστο πρόγραμμα προληπτικής χρηματοδότησης από τους Ευρωπαίους εταίρους έως ότου διασφαλιστεί η διατηρήσιμη χρηματοδότηση των δανειακών αναγκών της από τις διεθνείς αγορές».

 

Την ίδια ώρα συνιστά την επανεξέταση και κατάργηση των φοροαπαλλαγών καθώς και των ειδικών καθεστώτων και εξαιρέσεων του ΦΠΑ, σημειώνοντας ότι «θα πρέπει να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα ύπαρξης εκείνων των εξαιρέσεων από τις γενικές διατάξεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας οι οποίες δεν δικαιολογούνται με κριτήρια κοινωνικά ή και αναπτυξιακά».

 

Επίσης ο διοικητής της ΤτΕ αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και να επανεξεταστεί το καθεστώς των ποικίλων εξαιρέσεων, υπονοώντας τα ειδικά όρια συνταξιοδότησης καθώς και το καθεστώς των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με στόχο τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την ενίσχυση του αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης.

 

Βασικοί πυλώνες αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να αποτελέσουν:

 

• Η ενδυνάμωση της φορολογικής διοίκησης.

 

• Η εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων μέσω διασταυρώσεων.

 

• Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών ελέγχου βάσει συστημάτων ανάλυσης κινδύνου και η ενεργοποίηση του περιουσιολογίου.

 

Εφόσον προχωρήσουν οι ανωτέρω παρεμβάσεις, θα είναι εφικτή η σταδιακή μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων προκειμένου να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο.

 

Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και να ενισχυθεί περαιτέρω η ανάκαμψη απαιτείται:

 

• Επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.

 

• Εξορθολογισμός της λειτουργίας του κράτους με έμφαση στην επιτάχυνση της διοικητικής μεταρρύθμισης, στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, στην απλοποίηση των διαδικασιών με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και στην πάταξη των φαινομένων διαφθοράς.

 

• Ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, προκειμένου να βελτιωθεί η πιθανότητα επαναπρόσληψης ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι νέοι.

 

• Συνέχιση της δημοσιονομικής προσπάθειας με έμφαση στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

 

Η αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, που ανήλθαν στο 34,1% το πρώτο εξάμηνο του έτους, αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε να απελευθερωθούν πόροι για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και να βελτιωθούν τα στοιχεία ισολογισμού των τραπεζών, σημειώνει ο κ. Στουρνάρας, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν δημιουργεί ζητήματα ηθικού κινδύνου. Δηλαδή δεν θα πρέπει να δημιουργούνται κίνητρα για αθέτηση οφειλών στους δανειολήπτες που έχουν αντικειμενικά τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

 

Πηγή: Έθνος