Συνεταιρισμοί για ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ εργασία

Το πρώτο Σάββατο κάθε Ιουλίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Συνεργατισμού (CoopsDay), η οποία φέτος είναι στις 6/7/2019.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής θα την τιμήσει, όπως όλες του οι εκδηλώσεις, την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019, στην έδρα του, Πλήθωνος Γεμιστού 14, 13678 ΑΧΑΡΝΑΙ (γωνία με Λάμπρου Πορφύρα 4, περιοχή Λαθαία, Βουστάσιο Κοντογιάννη), το βράδυ στις 21.00 (μετά τις κτηνοτροφικές εργασίες στον στάβλο), με θέμα: Συνεταιρισμοί για ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ εργασία. Πληρ. κα Μάγδα Κοντογιάννη, 6906962549.

Στο 1ο Σύστημα Προσκόπων Θέρμης θα πραγματοποιηθεί συζήτηση την Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019, στην λέσχη του, Μαρίνου Αντύπα 1, 57001 ΘΕΡΜΗ (δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ), με θέμα: Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία. Πληρ. Δημήτριος Μιχαηλίδης, 6998282382.

Οι συνεργατισμοί (που εκ λάθους στην μετάφραση, το 1915, στην Ελλάδα ορίσθηκαν ως «συνεταιρισμοί») είναι η κύρια μορφή επιχειρηματικής δράσης της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, μαζί με τα Ιδρύματα, τις Ηθικές Τράπεζες και τα Αλληλόχρεα Κεφάλαια (συνήθως ασφαλιστικά και στον κλάδο υγείας).

Οι Συνεργατισμοί (Συνεταιρισμοί) είναι τριών κύριων τύπων: Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί (Καταναλωτικοί, Οικοδομικοί, Προμηθευτικοί, Πιστωτικοί κλπ), οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (με αρκετές ιδιομορφίες στην Ελλάδα) και οι Εργασιακοί Συνεταιρισμοί (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης-ΚοιΣΠΕ και οι Συνεταιρισμοί εργαζομένων).

Τα τελευταία χρόνια, ως μια ιδιάζουσα μορφή «πολιτικής μόδας» έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο.) και έχουν νομοθετηθεί πολλά καινούργια στοιχεία για τις ΚοινΣΕπ, τις ΚοιΣΠΕ και τους ΣυνΕρ, ίσως και λόγω της αύξησης της ανεργίας που ακολούθησε την παγκόσμια χρηματιστηριακή κρίση του 2008.

Το φετινό σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Συνεργατισμού είναι «Συνεταιρισμοί για ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ εργασία», που έρχεται να συνδυάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την «μόδα» με ολόκληρη την Κοινωνική Οικονομία, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ εργασία.

Στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πλανήτη, με ορίζοντα το 2030, που συμφωνήθηκαν και υπογράφηκαν (πάντα με αυτήν την σειρά, όχι υπογράφηκαν και θα συμφωνηθούν σε τρία χρόνια! …) το 2015 από 193 κράτη (ΟΛΑ! …) περιλαμβάνεται: 8. ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει με κατά μέσο όρο δύο δολάρια την ημέρα. Ακόμη, σε πολλά μέρη το να έχει κανείς δουλειά δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα ξεφύγει από τη φτώχεια. Αυτή η βραδεία και άνιση πρόοδος απαιτεί να αναθεωρήσουμε αλλά και να εκσυγχρονίσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές μας πολιτικές που στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας.

Η διαρκής έλλειψη αξιοπρεπών ευκαιριών εργασίας, οι ανεπαρκείς επενδύσεις και η υποκατανάλωση οδηγούν σε διάβρωση του βασικού κοινωνικού συμβολαίου που διέπει τις δημοκρατικές κοινωνίες: ότι όλοι πρέπει να μοιραζόμαστε την πρόοδο. Η δημιουργία θέσεων εργασίας θα παραμείνει μία σημαντική πρόκληση για σχεδόν όλες τις οικονομίες από το 2015 και έπειτα.

Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει ότι οι κοινωνίες θα δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να έχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και οι οποίες θα τονώνουν την οικονομία χωρίς ωστόσο να βλάπτουν το περιβάλλον. Οι ευκαιρίες απασχόλησης και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας είναι επίσης απαραίτητες για όλες τις ηλικίες του εργασιακά ενεργού πληθυσμού.

«Αξιοπρεπής» χαρακτηρίζεται κάποιος που τον χαρακτηρίζει ο σεβασμός στους κανόνες που καθορίζουν τη σωστή συμπεριφορά, τόσο στους τύπους, όσο και στην ουσία, ενώ αξιοπρεπής αμοιβή, είναι η ικανοποιητική αμοιβή εργασίας, που δεν είναι κατώτερη από την εργασία για την οποία δίνεται. Αξιοπρεπής είναι συνώνυμο του «καθωσπρεπικός» & «ευπρεπής». Μένει, σύμφωνα με τις αξίες και αρχές, που έχει κάθε κοινωνία, να καθορισθεί το «σωστή» και το «καθωσπρέπει.

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ του Ν. 4430/2016 είναι εργασιακοί συνεταιρισμοί, που θα έπρεπε να ακολουθούν τις αρχές και αξίες της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας. Ο Ariel Guarco, Πρόεδρος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας-ICA, δήλωσε: «Οι Συνεταιρισμοί συμβάλουν στην διατήρηση της απασχόλησης και την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Μέσω της συμμετοχής, τα μέλη των συνεταιρισμών έχουν ένα κίνητρο για να αλλάξουν τη ζωή τους, τις κοινότητές τους και τον κόσμο».

Ο φετινή Παγκόσμια Ημέρα Συνεργατισμού CoopsDay 2019, είναι μια ευκαιρία να προσκληθούν όλοι να γιορτάσουν ένα μέλλον στο οποίο η ανθρώπινη ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη θα αποτελούν προτεραιότητες. Μέσω της CoopsDay, τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να μάθουν πώς συνεταιρισμοί συμβάλλουν σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον εργασίας.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη εκτίμηση, οι συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο απασχολούν ή είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για πάνω από 279.000.000 άτομα, σχεδόν το 10% του συνολικού ενεργού πληθυσμού της ανθρωπότητας. Πέρα από αυτούς τους αριθμούς, διαφορετικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι, σε σχέση με την απασχόληση σε άλλους τομείς, οι συνεταιριστικές θέσεις εργασίες…

  1. τείνουν να είναι πιο βιώσιμες στον χρόνο
  2. παρουσιάζουν μικρότερο χάσμα στις αποδοχές μεταξύ υψηλότερης και χαμηλότερης αμοιβής, και
  3. είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένες μεταξύ αγροτικών & αστικών περιοχών.

Όταν οι Συνεταιρισμοί γίνονται για να καλύψουν τις ανάγκες των μελών τους, και τηρούν τις αρχές και αξίες της Διεθνούς Συμμαχίας Συνεταιριστών είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, για πάρα πολλά ανθρώπινα, ακόμα και για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.

Όταν όμως είναι συγκαλυμμένες δομές που καλύπτουν ανάγκες και άλλων (τρίτων) τότε μοιάζουν σαν Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ή ακόμα και σαν Κοινοπραξίες ή Cluster, που απλά νοθεύουν, ή ακόμα χειρότερα, μολύνουν την έννοια του συνεργατισμού (συνεταιρισμού) και προσπαθούν να αλλοιώσουν αξίες και αρχές και να κακολογήσουν (συνειδητά και στρατευμένα ή απλά ανοήτως…) την Κοινωνική Οικονομία (πάντα στα όρια της Ελλάδας).

Στις 5 Ιουλ 2019, στις 21.00, στις ΑΧΑΡΝΕΣ (Αθήνα, κα Μάγδα Κοντογιάννη, 6906962549) και στις 7 Ιουλ 2019, στις 11.00, στην ΘΕΡΜΗ (Θεσσαλονίκη, κ Δημήτριος Μιχαηλίδης, 6998282382) θα γίνουν δύο εκδηλώσεις με τα μάτια στραμμένα στην Κοινωνική Οικονομία και στην Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών (6 Ιουλ 2019) με θέμα «Συνεταιρισμοί για Αξιοπρεπή εργασία».