Συνεχίζεται, παρά την κατάργηση, η επικύρωση εγγράφων

Παρότι έχει καταργηθεί από την περασμένη άνοιξη η υποχρέωση της επικύρωσης των φωτοτυπιών επίσημων εγγράφων, οι πολίτες αγνοούν τη νέα ρύθμιση και οι υπάλληλοι συνεχίζουν να ζητούν επικυρωμένα αντίγραφα.

 

Στην πραγματικότητα κανένα πλέον αντίγραφο δημόσιου εγγράφου δεν χρειάζεται να επικυρωθεί. Μια απλή καθαρή φωτοτυπία μπορεί να κατατεθεί σε όλους τους φορείς του δημοσίου, σε δημόσιες επιχειρήσεις, σε Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού Δικαίου, αλλά και στα δικαστήρια, σε εκκλησιαστικά ιδρύματα κλπ. 

Από την περασμένη άνοιξη η Δημόσια Διοίκηση βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στη διευκόλυνση των συναλλαγών με το Δημόσιο, καθώς με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καταργήθηκε η υποχρέωση επικύρωσης στις φωτοτυπίες εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς να προσκομίσει σε οποιαδήποτε υπηρεσία μια απλή φωτοτυπία, π.χ. ενός πιστοποιητικού γέννησης, η οποία δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένη, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Η εγκύκλιος αφορά το σύνολο των συναλλαγών του πολίτη με το Δημόσιο, ενώ έχει διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της πέραν των διοικητικών αρχών και των φορέων του Δημοσίου και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το κράτος. Οι πολίτες μπορούν να προσκομίζουν αντίγραφα δημόσιων εγγράφων σε δημόσιες επιχειρήσεις, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες που δεν αποτελούν αμιγώς διοικητικές αρχές, όπως είναι τα δικαστήρια (όλων των βαθμών), τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, οι μουφτείες κ.λπ.

Ακόμη, αποδεκτά πρέπει να γίνονται από τις δημόσιες υπηρεσίες τα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, αρκεί να έχουν επικυρωθεί αρχικώς από δικηγόρο. Προϋπόθεση είναι τα αντίγραφα να είναι ευκρινή, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα ιδιωτικά έγγραφα που διαθέτουν θεώρηση από τους αρμόδιους φορείς ή υπηρεσίες. Για παράδειγμα, το αντίγραφο ενός απολυτηρίου ιδιωτικού Λυκείου θα πρέπει να έχει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας ή μια ιατρική γνωμάτευση να έχει θεωρηθεί από αρμόδιο ελεγκτή γιατρό.

Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, πέντε μήνες μετά την έκδοση της εγκυκλίου, αναρίθμητες υπηρεσίες εξακολουθούν να ζητούν επικυρώσεις σε αντίγραφα, τα οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοθέτη, δεν χρειάζονται πλέον. «Φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί η πρόβλεψη αυτή, γιατί απαιτείται, μεταξύ άλλων, μια αλλαγή της αντίληψης του συναλλασσόμενου, ο οποίος ακόμη δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του», εξηγεί στην «Καθημερινή» ο κ. Παν. Καρκατσούλης, καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Οι υπάλληλοι ενημερώθηκαν για την εγκύκλιο, ωστόσο οι πολίτες δεν το γνωρίζουν στην πλειονότητά τους. Αποτέλεσμα είναι μεγάλη μερίδα των υπαλλήλων να επαναπαύονται στις γνώριμες διαδικασίες που ακολουθούσαν εδώ και χρόνια.

Οι πολίτες απαλλάσσονται από την υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων δημοσίων εγγράφων, όμως στους υπαλλήλους προστίθεται μια νέα υποχρέωση. Οφείλουν να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ανά τρίμηνο στο 5% τουλάχιστον των αντιγράφων που έχουν κατατεθεί και να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητά τους. «Με το να εξακολουθούν να ζητούν επικυρώσεις, αποφεύγουν τη διενέργεια των δειγματοληπτικών ελέγχων αυθεντικότητας των αντιγράφων που παραλαμβάνουν», σημειώνει ο κ. Καρκατσούλης.

Στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης επισημαίνουν ότι η εγκύκλιος θα πρέπει να εφαρμόζεται παντού και όπου δεν γίνεται θα πρέπει οι πολίτες να προχωρούν σε σχετικές καταγγελίες.