Συντάξεις… εν αμφιβόλω λόγω πλαστών πτυχίων

«Εν αμφιβόλω» τίθενται οι συντάξεις όσων υπαλλήλων διαπιστωθεί ότι υπηρετούσαν βάσει πλαστών πιστοποιητικών στο Δημόσιο, καθώς σύμφωνα με το νομοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, ο υπουργός Διοικ. Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκης, προβλέπεται ότι προκειμένου να γίνει δεκτή αίτηση συνταξιοδότησης δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει πρώτα να έχουν ελεγχθεί τα πιστοποιητικά βάσει των οποίων απασχολούνταν.

 

Αντίστοιχος έλεγχος γνησιότητας των πιστοποιητικών προβλέπεται από το νομοσχέδιο και στις διαδικασίες διορισμού πρόσληψης ή μετάταξης των υπαλλήλων. Επισημαίνεται δε ότι οι ρυθμίσεις αφορούν όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται στο σύνολο του δημόσιου τομέα υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Το θέμα της συνταξιοδότησης, ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό δεδομένου ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι σε αρκετές περιπτώσεις δημόσιοι υπάλληλοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο. Βάσει των προβλεπομένων στο ν/σ, σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνταξιούχος διαπιστωθεί ότι υπηρέτησε βάσει πλαστού πιστοποιητικού, εφαρμόζεται η πάγια διαδικασία, δηλαδή τιμωρείται με ανάκληση διορισμού και για τα περαιτέρω αποφαίνονται τα ασφαλιστικά Ταμεία και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. «Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο έλεγχος για κάθε υπηρετούντα υπάλληλο θα γίνει οπωσδήποτε τουλάχιστον μία φορά, αφού καθιερώνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση και για την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία. Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται ότι θα αποφευχθεί η ατιμωρησία όσων υπηρετούν στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και προτίθενται να παραιτηθούν προκειμένου να αποφύγουν πιθανό έλεγχο και τις συνέπειές του», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, «πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος». Για τις περιπτώσεις αυτών που θα καταθέσουν αίτηση παραίτησης (συνταξιοδότηση) προβλέπεται ότι η αίτηση «δεν θα γίνεται δεκτή πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος εγκυρότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για τον διορισμό ή την πρόσληψη, η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών». Εν συνεχεία, το αρμόδιο όργανο της διοίκησης καλείται να εκδώσει διαπιστωτική πράξη λύσης, ενώ σε περίπτωση που η πράξη έχει εκδοθεί και εν συνεχεία διαπιστωθεί ότι έχει γίνει χρήση πλαστών πιστοποιητικών ανακαλείται και πάλι ο διορισμός ή η πρόσληψη. Τα ίδια προβλέπονται και για όσους υπαλλήλους επιθυμούν μετάταξη ή μεταφορά τους σε άλλη υπηρεσία. Βάσει των διατάξεων, ορίζεται ότι οι έλεγχοι των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνονται από τους αρμόδιους φορείς αμελλητί και τα αποτελέσματα θα πρέπει να γνωστοποιούνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Παράλληλα, με άλλη διάταξη προβλέπεται για πρώτη φορά ως ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα η κατάθεση, η χρήση, η συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου βεβαιώσεως. Το εν λόγω πειθαρχικό παράπτωμα είναι διαρκές και προβλέπεται η ποινή της αυτοδίκαιης αργίας.

Εν τω μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι δεν συμφωνεί με σχέδιο που παρουσίασε σε αντιπροσωπεία του ο κ. Μητσοτάκης και το οποίο προβλέπει εισαγωγικό μισθό 586 ευρώ για τους νεοδιοριζόμενους στο Δημόσιο για μία διετία δοκιμαστικής απασχόλησης.

 

Πηγή: Καθημερινή