Συντάξεις: Οι αλλαγές που έρχονται σε κύριες & επικουρικές

Έξι αλλαγές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις φέρνει η νέα χρονιά. Πρόκειται για αλλαγές που έχουν κλειδώσει, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως μία σειρά θεμάτων (π.χ. προϋποθέσεις συνταξιοδότησης) είναι ανοιχτά καθώς δεν έχει κλείσει η διαπραγμάτευση με τους δανειστές.

 

Η βασική αλλαγή αφορά στον τρόπο υπολογισμού των κύριων συντάξεων στο Δημόσιο αλλά και στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων (με βάση νόμο του 2010). Παράλληλα εφαρμόζονται μία σειρά διατάξεων που προβλέπονται σε παλαιότερους νόμους, ενώ θα αλλάξουν τα κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ.

 

Νέο «τοπίο» δημιουργείται και στην επικουρική ασφάλιση, καθώς μπαίνει σε εφαρμογή η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Αναλυτικά οι αλλαγές που φέρνει η νέα χρονιά είναι οι εξής: 

 

■ Τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης.

 

Με βάση τον νόμο Λοβέρδου/Κουφουμάνη (3863/2010) στις κύριες συντάξεις θα εφαρμοστεί ένα μεικτό σύστημα: -Τα χρόνια ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2010 Θα υπολογιστούν με βάση τον «παλαιό» τρόπο. Για παράδειγμα στο ΙΚΛ Θα μετρήσει n καλύτερη πενταετία της τελευταίας δεκαετίας.

-Τα χρόνια ασφάλισης μετά την 1 η Ιανουαρίου 2011 Θα υπολογιστούν με το νέο σύστημα, δηλαδή το άθροισμα της βασικής (360 ευρώ) και της αναλογικής σύνταξης.

-Τα δύο αυτά ποσά θα προστεθούν και θα προκύψει η τελική σύνταξη.

Πάντως με βάση τον νόμο οι αλλαγές αυτές ισχύουν μόνο για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1 η Ιανουαρίου 2015. Πα περίπου 150.000 ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα (έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας) αλλά θα βγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια παραμέ νει σε ισχύ ο παλαιός τρόπος υπολογισμού (δηλαδή δεν θα έχουν καμία επι^ωση στη σύνταξη).

 

■ Ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Οριακές αυξήσεις θα έχουν οι συνταξιούχοι -με ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ- μετά το «κούρεμα» κατά 30% της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Τα ετήσια οφέλη θα είναι από 39 έως 60 ευρώ για όσους εμφανίζουν εισοδήματα από 13.000 έως και 20.000 ευρώ (το ποσό αυξάνεται ανάλογα με το εισόδημα).

■ Μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του ποσοστού αναπλήρωσης για τις συντάξεις του Δημοσίου και των ειδικών ταμείων (με βάση τον νόμο 3029/02).

 

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: -Η μείωση αυτή αφορά τα χρόνια που συμπληρώνει ο εργαζόμενος μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Δηλαδή για έναν εργαζόμενο που συμπληρώνει τη νέα χρονιά 35 έτη ασφάλισης στο Δημόσιο, τα 27 χρόνια υπολογίζονται με ποσοστό αναπλήρωσης 80% και μόνο τα 8 χρόνια με ποσοστό 72%.

 

-Τα χρόνια ασφάλισης που έχουν ουμπληρωθείμέχριτοτέλοςτου 2007 αλλά και τα έτη ασφάλισης που συμπληρώνονται από το 2008 και μετά υπολογίζονται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του Οκτωβρίου 2011.

σχέση με εκείνη που θα έπαιρνε στο τέλος του προηγούμενου χρόνου.

■ Μείωση κατά 4% του ποσού της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ.

 

Με βάση όσα προβλέπονται στον Ν. 2458/97 όσοι συνταξιοδοτηθούν από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Οργανισμού το 2015 θα λάβουν 4% μικρότερη βασική σύνταξη, σε σχέση με εκείνη που λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2014.

Πρόκειται για τη μείωση της βασ κής σύνταξης που ξεκίνησε το 2003 και Θα ολοκληρωθεί το 2026 με ποσοστό 4% κάθε χρόνο. Εκείνοι επομένως που συνταξιοδοτήθηκαν το 2015 θα λάβουν μειωμένη βασική σύνταξη κατά 52%.

Ωστόσο η βασική σύνταξη του ΟΓΑ αναπληρώνεται από την κύρια σύνταξη για την οποία έχουν καταβληθεί οι σχετικές εισφορές και δεν επέρχεται ουσιαστική μείωση στο τελικό ποσό.

■ Αλλαγές στον τρόπο χορήγησης του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνιαξιούχους. Είναι ένα από τα θέματα που παραμένουν ανοιχτά όσο εκκρεμεί η διαπραγμάτευση με την τρόικα (η οποία έχει ζητήσει την… ενσωμάτωση του επιδόματος στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα).

Σύμφωνα με το σχέδιο της ελληνικής πλευράς θα αλλάξουν τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ. Με βάση το επικρατέστερο σενάριο θα γίνουν αυστηρότερες οι εισοδηματικές προϋποθέσεις, ενώ θα υπολογίζονται και τα έτη ασφάλισης.

Σήμερα ασφαλισμένος με 15 έτη που λαμβάνει τα κατώτατα όρια κύριας και επικουρικής σύνταξης και ΕΚΑΣ, δικαιούται 940 ευρώ.

Ωστόσο ασφαλισμένος που έχει 25ετία αλλά δεν παίρνει ΕΚΑΣ δικαιούται 770 ευρώ (κύρια και επικουρική σύνταξη).

 

Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σε όλα τα ταμεία

 

Νέες μειώσεις έρχονται τη νέα χρονιά οε όσα επικουρικά ταμεία έχουν οικονομικά προβλήματα, καθώς θα εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, παράλληλα θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η προαιρετική μεταβίβαση του ποσού της σύνταξης στον σύζυγο ή στα τέκνα (και αναλόγως θα διαμορφώνεται το τελικό ποσό).

 

Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο στο ΕΤΕΑ, όπου υπήρξε μείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 5,2%. τη νέα χρονιά το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα επικουρικά ταμεία, με τον έλεγχο να γίνεται ακόμα και ανά τρίμηνο.

Στο ΕΤΕΑ είναι έτοιμος ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται πως 350 εκατομμύρια θα πάνε για συντάξεις παρελθόντων ετών πσυ είναι σε εκκρεμότητα. Μάλιστα αναφέρεται πως το ποσό των 376 εκατομμυρίων Θα βρεθεί από μειώσεις στις συντάξεις με βάση τον νόμο 4052/2012.

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση έχουν επισημάνει πως αν δεν βρεθεί λύση είναι ορατός ο κίνδυνος μειώσεων κοντά στο 10%. Για να περιοριστεί η έκταση των όποιων παρεμβάσεων, θα «μεταφερθούν» στο ταμείο χρήματα από το ΑΚΑΓΕ (από τις εισφορές που έχουν επιβληθείσης επικουρικές) και Θα δοθεί οικονομική ανάσα.

Έσοδα

 

Παράλληλα με βάση τον προϋπολογισμό έσοδα θα προκύψουν από τις εισφορές, από τις κρατήσεις που προβλέπονται σε προηγούμενους νόμους (870 εκατομμύρια), από την περιουσία του ταμείου (τόκοι από καταθέσεις, πώληση μετοχών, ενοικιάσεις γραφείων), αλλά και από επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν. Στο μεταξύ από τη νέα χρονιά προβλέπεται προαιρετική μεταβίβαση του ποσού στον/στη σύζυγο και στα τέκνα μετά τον θάνατο του ασφαλισμένου.

 

Σε όσες περιπτώσεις δεν επιλέγεται η μεταβίβαση, τότε θα καταβάλλεται υψηλότερο ποσό σύνταξης. Συγκεκριμένα από το 2015 η μελλοντική μεταβίβαση της επικουρικής σύνταξης θα πρέπει να δηλώνεται στο ταμείο από τον ασφαλισμένο για την περίπτωση θανάτου.

 

Πηγή: Έθνος