Συζητήθηκε η αίτηση υπαγωγής της «Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος ΑΕ» στο άρθρο 99

Συζητήθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η αίτηση υπαγωγής της «Εκδοτικής Βορείου Ελλάδας ΑΕ», η οποία εκδίδει τις εφημερίδες «Αγγελιοφόρος», «Αγγελιοφόρος της Κυριακής» και το μηναίο περιοδικό «Close Up», σε διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Υπέρ της αίτησης τάχθηκαν με πρόσθετες παρεμβάσεις τους η πιστώτρια τράπεζα Alpha Bank και το ΙΚΑ, ενώ στη διαδικασία δεν παραβρέθηκαν άλλες πιστώτριες τράπεζες. Κύρια παρέμβαση κατά του αιτήματος της εταιρείας για ένταξη στο άρθρο 99 έγινε από ομάδα οκτώ εργαζομένων, ενώ πρόσθετη παρέμβαση προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή της μη υπαγωγής, έκανε ο ΕΔΟΕΑΠ, ο οργανισμός ασφάλισης και περίθαλψης των δημοσιογράφων.

Όπως αναφέρθηκε, τα χρέη της εταιρείας προσεγγίζουν τα 23,7 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 16,7 εκατ. αφορούν σε τέσσερις τράπεζες. Η εταιρεία προτείνει σχέδιο εξυγίανσης, με ορίζοντα 20ετίας, τη δυνατότητα υλοποίησης του οποίου όμως αμφισβητούν οι αντίδικοι, που -επιπλέον- τάσσονται κατά της σχεδιαζόμενης συρρίκνωσης του προσωπικού από 108 σε 65 εργαζόμενους.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής που κατέθεσε η εταιρεία για προστασία από τους πιστωτές της ως την έκδοση της απόφασης, η οποία αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες.