Τα κριτήρια για το εγγυημένο εισόδημα

Ξεκινά η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πιλοτικά σε 13 δήμους της χώρας, ενώ εντός του 2015 θα επεκταθεί στο σύνολο της χώρας. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης συνδέεται άμεσα με την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου και διαμορφώνεται στα 400 ευρώ τον μήνα για οικογένεια με δύο ανήλικα τέκνα χωρίς άλλα εισοδήματα.

 

Στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου οι ωφελούμενοι θα είναι 700.000 και το κονδύλι θα κυμαίνεται από 850 εκατομμύρια έως ένα δισεκατομμύριο. Το σχέδιο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα παρουσιαστεί σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο Ζάππειο.

 

 

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπ. Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση και τον υφυπουργό Βασίλη Κεγκέρογλου.

 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων για ένταξη στο πρόγραμμα κρίνεται με βάση τα πραγματικά εισοδήματα σε πραγματικό χρόνο χωρίς τεκμαρτά και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

 

Το μέτρο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

 

• Οικονομική ενίσχυση ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Συγκεκριμένα διαμορφώνεται στα 200 ευρώ τον μήνα για μεμονωμένο άτομα, στα 300 ευρώ για ζευγάρι και το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο και στα 100 ευρώ για κάθε ενήλικο τέκνο.

 

Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως σε περίπτωση που η οικογένεια έχει ένα μικρό εισόδημα, δεν θα εξαιρεθεί από το πρόγραμμα αλλά θα πάρει ένα τμήμα αυτού του ποσού.

 

• Πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών: Προβλέπεται επίδομα θέρμανσης, ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, χορήγηση βιβλιαρίου ανασφάλιστου, ένταξη σε προγράμματα κοινωνικού παντοπωλείου κ.ά.

 

• Δράσεις ένταξης και επανένταξης στην εργασία. Δηλαδή συμμετοχή σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, κοινωφελούς εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης κ.α.

 

Δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι άτομα και οικογένειες που διαμένουν στους δήμους πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου τουλάχιστον για τα δυο τελευταία έτη. Οι δήμοι αυτοί είναι: Δράμας, Εδεσσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Λευκάδας, Ι.Π. Μεσολογγίου, Χαλκίδας, Καλλιθέας, Μαλεβιζίου, Τρίπολης, Σύρου και Σάμου.

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 

• Περιουσιακά κριτήρια. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο. To ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε προστατευόμενο ανήλικο (το ανώτερο όριο είναι 200.000 ευρώ).

 

Επιπλέον η κινητή περιουσία (αυτοκίνητα, δίκυκλα) δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη -στο σύνολό της- το ποσό των 6.000 ευρώ. Παράλληλα το συνολικό ύψος των καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολόγων δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του εισοδήματος που αναλογεί με βάση τη ρύθμιση.

 

• Εισοδηματικά κριτήρια. Μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες χωρίς άλλα εισοδήματα παίρνουν το σύνολο του ποσού. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η διαφορά του «πραγματικού εισοδήματος» από το όριο που έχει τεθεί με την απόφαση.

 

Σημειώνεται πως «πραγματικό εισόδημα» θεωρείται το συνολικό καθαρό εισόδημα των τελευταίων 12 μηνών -μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/11- συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από τον φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

 

Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται: αντικειμενική δαπάνη και τεκμήρια διαβίωσης, το 20% από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο, τα ποσά από πηγές κατάρτισης, η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο καθώς και το εξωιδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας.

 

Πηγή: Έθνος